Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Touchtech: Kommuniké från årsstämma i Touchtech den 15:e maj

På Touchtechs årsstämma i Göteborg den 15 maj 2020 togs följande
enhälliga beslut:

· Stämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och
balansräkning för verksamhetsåret 2019.

· Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition
som det presenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den till
stämmans förfogande stående vinstmedel disponeras så att i ny räkning
överförs 1 811 556 kronor. Ingen utdelning lämnas till aktieägarna
för räkenskapsåret 2019.

· Stämman beslutade enhälligt att bevilja VD och styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget för
räkenskapsåret 2019.

· Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av upp till 5
stämmovalda ledamöter.

· Stämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en och att
ingen revisorssuppleant utses.

· Stämman beslutade att ett fast arvode om tre prisbasbelopp ska
utgå till ordföranden samt ett prisbasbelopp till övriga ledamöter i
styrelsen intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades vidare att
arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

· Stämman beslutade också att i den mån stämmovalda
styrelseledamöter utför arbete som går utanför styrelsearbetet ska de
kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara
marknadsmässig och godkännas av styrelsen.

· Stämman utsåg, för tiden intill nästa årsstämma, till
styrelseledamöter Gösta Blomqvist (omval), Bengt Nilsson (omval),
Jörgen Weiss (omval), Simon Saneback (omval). Vidare utsåg stämman
Gösta Blomqvist till styrelseordförande.

· Till revisor utsåg stämman Grant Thornton AB och den auktoriserade
revisorn Zlatan Mitrovic.

· Det beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att besluta om emission.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, vd
deniz@touchtech.com

Om Touchtech

At Touchtech, we have a mission: to solve retail's challenges with
products that delight and inspire. As the company behind the market
leading and ground-breaking Endless-Aisle software products - Vendo,
Showroom and Lima - we enable retailers around the world to
digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From
car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms,
our products are extending what's possible when integrating online
with offline, delivering on the promise to increase sales,
profitability and enrich customer experience in physical spaces.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/touchtech/r/kommunike-fran-arsstamma-i-toucht...
https://mb.cision.com/Main/16339/3113341/1248696.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.