Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Tourn International: KVARTALSRAPPORT ETT 2020

+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|KONCERNEN |2020-01-01-|2019-01-01- 2019-03-31|2019-01-01 - 2019-12-31|
| |2020-03-31 | | |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Intäkter |23 350 111 |18 625 410 |94 685 670 |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Periodens |-125 167 |784 897 |-12 641 812 |
|resultat | | | |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Balansomslutning|29 772 380 |27 594 669 |32 919 593 |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Soliditet |-5% |46% |-3% |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Resultat per |-0.02 |0.09 |-1.52 |
|aktie | | | |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
| | | | |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|MODERBOLAGET | | | |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Intäkter |609 373 |767 112 |1 197 670 |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Periodens |-948 802 |-651 295 |-5 329 030 |
|resultat | | | |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Balansomslutning|18 543 286 |16 846 944 |18 464 867 |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Soliditet |53% |92% |58% |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Resultat per |-0.11 |-0.08 |-0.64 |
|aktie | | | |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+

VD KOMMENTAR
Vi välkomnar 2020. Trots rådande tider taktar TOURN på i full fart
framåt och tack vare vår flexibla affärsmodell anser vi kunna
navigera genom de utmaningar som ställs på medielandskapet. Detta
anser vi ännu är ett bevis på att vi gör helt rätt och vår bransch är
framtiden.

Vi fortsätter att växa på samtliga plattformar samtidigt som vi
ställer om verksamheten för lönsamhet, vårt primära fokus för 2020.

COVID-19
Första kvartalet har givit oss en bra bild hur marknad kommer att se
ut det kommande året. En viss förändring sker i marknaden, samtidigt
som vi ser att vi ligger väldigt rätt till. Vi gör de justeringar vi
behöver inom organisation och de arbetssätt för att på bästa möjliga
vis anpassa oss. Det vi ser är att vår likviditet har påverkats av
COVID-19. Media och marknadsföringsbranschen har generellt drabbats
av COVID-19, där mediabokare är mer försiktigare än vanligt.
Samtidigt så har effekten av detta bidragit till att allt fler
människor spenderar tid på sociala medier, där vi är verksamma,
vilket gör att vi även ser nya möjligheter.

Under första kvartalet har TOURNs huvudverksamhet varit givit ett
positivt resultat om 342 553 SEK. Med huvudverksamhet menas Tourn
International AB och Tourn Media AB, som omfattas av Tourn Agency och
Nagato. Koncernens resultat landade på -125 167 SEK, vilket beror på
icke helägda dotterbolagen; HUBSO som bidrog med ett negativt
resultat om -211 538 SEK, Charge negativt resultat om -168 107 SEK
och Gravel negativt resultat om -68 018 SEK. Samt en post om -?20
057? i koncernavskrivningar.

Tourn Agency
Tourn Agency fortsätter att takta på enligt plan, många av kunderna
består av e-handelsbolag som har fortsatt hög efterfråga. Genom ett
långsiktigt arbetet har Tourn Agency skapat en hög kvalite i dess
produkt och under sista halvåret 2019 och första kvartalet 2020 byggt
en orderbok tillfallande 2020 om 40 MSEK.

NAGATO
Nagato fortsätter att växa sett till antalet visningar, samtidigt så
har intäkten per visning minskat, troligtvis till följd av COVID-19.
Under första kvartalet har Nagato lagt om sitt fokus, därav mindre
fasta kostnader och fokus på ökad omsättning och lönsamhet.

Charge
Vår fintech-plattform för gamers/esportare har verkligen tagit fart
under första kvartalet. Plattformen lanserades för första gång som
beta sent i december 2019, så Q1 2020 har varit en viktig tid för att
se vad Charge verkligen kan leverera. Under första kvartalet har
Charge omsatt 1 MSEK, en siffra som är betydligt högre än vad vi
räknat med, då plattformen fortfarande är i tidigt beta stadie.
Charge inleder nu ett arbete med kapitalanskaffning, med en
målsättning att stängas under Q2.

Gravel
Gravel fortsätter att växa, visar ett negativt resultat under första
kvartalet men har en målsättning att redovisa vinst för året i sin
helhet. Gravel upplever en aning försiktighet av kunderna på grund av
COVID-19 situationen, där vissa kunder har pausat sina kampanjer.

HUBSO
HUBSO växer och ser en ökad efterfrågan under dessa rådande tider.
HUBSO har påverkats av COVID-19, på grund av en del förseningar till
följ av att fabriker utomlands varit stängda. Trots det så når HUBSO
försäljningsmålen men redovisar ett negativt resultat till koncernen
om -211 538 SEK.

Framåtblick
Vårt mål under 2020 är fortsatt tillväxt och att generera lönsamhet på
sista raden. På koncernnivå uppnår vi inte det helt under Q1. Men
under Q2 kommer vi med all säkerhet göra det med anledning av
försäljningen av HUBSO. Däremot vill jag påpeka att målet är att
uppnå lönsamhet för verksamheten och inte genom försäljning av
verksamhet. I och med försäljningen av HUBSO innebär det att TOURN
inte längre kommer vara koncernmoder för HUBSO, vilket innebär att
HUBSOs omsättning inte kommer bidra till TOURNs koncern.

VD, Robin Stenman
Tourn International AB(publ)
Denna information är sådan information som TOURN International
AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april
2020.

Certified advisor
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
info@eminova.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tourn-international/r/kvartalsrapport-ett-202...
https://mb.cision.com/Main/12120/3100319/1238890.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.