Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Tradedoubler: Tradedoubler AB: Kommuniké från Tradedoublers årsstämma

Den 7 maj 2020 höll TradeDoubler AB (publ) sin årsstämma i bolagets
lokaler på Birger Jarlsgatan i Stockholm.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske till aktieägarna.

Styrelse och revisorer

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Pascal Chevalier, Gautier
Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola och Erik Siekmann. Pascal
Chevalier omvaldes till styrelsens ordförande.

EY omvaldes som revisor för ett år.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode
ska utgå med 180 000 kronor till vardera stämmovald styrelseledamot
samt att arvode till revisor ska utgå enligt fastställd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller
annars med villkor enligt aktiebolagslagen, fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
motsvarande högst femtio (50) procent av det totala antalet
utestående aktier i bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många
egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst 10
procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna
aktier

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i
bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med
finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska
investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som
bolaget vid var tid innehar.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2021

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, om beslut
om valberedning inför årsstämman 2021.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om beslut om att
ändra punkt 8 i bolagsordningen.

För fullständig information om varje förslag som antogs av
bolagsstämman hänvisar vi till www.tradedoubler.com.

För ytterligare information kontakta:

Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler

Tel: +46 8 405 08 00

Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 13:30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tradedoubler/r/tradedoubler-ab--kommunike-fra...
https://mb.cision.com/Main/2680/3106368/1243743.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.