Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Tradedoubler: Tradedoubler delårsrapport januari - mars 2020

Första kvartalet januari - mars 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 305 (306) MSEK, en minskning med
-1% eller -3% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma
period föregående år.

· Bruttoresultatet justerat för förändringsrelaterade poster uppgick
till 63 (66) MSEK, en minskning med -4% eller -6% justerat för
valutakurseffekter. Bruttomarginalen justerad för
förändringsrelaterade poster var 20,7% (21,5).

· Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och
förändringsrelaterade poster, uppgick till 49 (53) MSEK, en minskning
med -7%.

· Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)
uppgick till 14 (13) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster
var EBITDA 14 (13) MSEK.

· Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 6 (5) MSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4 (-4) MSEK. Summan
av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 39 (33)
MSEK vid utgången av det första kvartalet. Nettokassan minskade med
-17 MSEK under första kvartalet till -103 MSEK.

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,12
(-0,05) SEK.

· Utbrottet av covid-19 har påverkat resultatet i det första
kvartalet och i synnerhet på marknader där resesegmentet har utgjort
en stor del av intäkterna. Hur påverkan av covid-19 kommer att slå
framöver är svårt att förutse eftersom att olika segment har
påverkats olika mycket. Tradedoubler kommer att ha negativ påverkan
på omsättningen under krisen, vilket till viss del kommer att
neutraliseras genom kostnadsreduceringar.

[image]

VD-ord

"Tradedoublers positiva trend från det fjärde kvartalet 2019 fortsatte
under början av det första kvartalet tills effekten från covid-19
började tillta i början av mars.

Krisen har påverkat verksamhetssegmenten olika. Resesegmentet bromsade
tvärt medan andra detaljhandelssegment gynnades av ökad handel. Dessa
effekter återspeglas i vår omsättning med en negativ effekt I länder
som har en stor andel kunder I resesegmentet så som UK, Frankrike,
Nederländerna, Italien och Spanien. Andra segment har kompenserat för
detta, men endast delvis i dessa länder.

Eftersom krisen började i mars så kommer dess fulla effekt synas i
kommande månader och kvartal och kommer bero på det makroekonomiska
läget såväl som åtgärder från ländernas makthavare. Krisens påverkan
framöver är svår att bedöma då förutsättningarna i marknader
förändras ständigt.

Vi reagerade snabbt på krisen och vi har lyckats genomföra
signifikanta kostnadsjusteringar. Detta har gjorts i nära samarbete
med alla team med fokus på att skydda både Tradedoubler och våra
anställda. Med ovanstående åtgärder är EBITDA stabil och på samma
nivå som föregående år."

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj kl. 08.00
CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2019 om
inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tradedoubler/r/tradedoubler-delarsrapport-jan...
https://mb.cision.com/Main/2680/3105717/1243247.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.