Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Tradedoubler: Tradedoubler Delårsrapport januari - september 2019

Tredje kvartalet juli - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 280 (292) MSEK. en minskning med 4%
eller 6% FX-justerat.

· Bruttoresultatet uppgick till 62 (65) MSEK, en minskning med 5%
eller 7% FX-justerat. Bruttomarginalen var 22,0 (22,3).

· Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade
poster, uppgick till 48 (52) MSEK, en minskning med 7% eller 9%
FX-justerat.

· Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)
uppgick till 12 (12) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster
var EBITDA 13 (13) MSEK.

· Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 5 (5) MSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -37 (-2) MSEK.
Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var
25 (47) MSEK vid utgången av andra kvartalet. Nettokassan minskade
med -42 MSEK under tredje kvartalet till -113 (-69) MSEK.

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,14
(0,03) SEK.

Delårsperioden januari - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 876 (863) MSEK. en ökning med 2%
eller minskning med 1% FX-justerat.

· Bruttoresultatet uppgick till 193 (196) MSEK, en minskning med 2%
eller 4% FX-justerat. Bruttomarginalen var 22,0% (22,7).

· Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade
poster, uppgick till 157 (168) MSEK, en minskning med 7% eller 9%
FX-justerat.

· Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)
uppgick till 32 (25) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster
var EBITDA 36 (28) MSEK.

· Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 16 (13)
MSEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -25 (-11) MSEK.
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,35
(0,24) SEK.

· Bolaget tillämpar från och med den 1 januari 2019 IFRS 16 avseende
koncernens leasingavtal. Omräkningen har påverkat periodens EBITDA
med 12 MSEK, resultatet med -0,6 MSEK, kassaflödet från den löpande
verksamheten med 11 MSEK och kassaflödet från
finansieringsverksamheten med -11 MSEK. Balansomslutningen per 1
januari 2019 påverkades med 46 MSEK. Jämförelsesiffror har inte
omräknats.

· I det tredje kvartalet slutförde Tradedoubler en marknadsmässig
omförhandling avseende sitt nuvarande låneavtal med Bolagets
huvudägare Reworld Media S.A.. Bolaget har utökat sin nuvarande
facilitet med Reworld Media S.A. från 40 MSEK till totalt 138 MSEK
(13,45 MEUR) för att återbetala Bolagets lån på 71 MSEK till ett
svenskt kreditinstitut. Faciliteten med Reworld Media S.A är på
marknadsmässiga villkor och har en löptid till 2026 med en räntesats
som är mindre än hälften av det tidigare lånet hos det svenska
kreditinstitutet.

[image]

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

"Tradedoublers resultat I det tredje kvartalet 2019 är i linje med det
andra kvartalet. Stagneringen vi såg på vissa marknader och specifika
kunder i början av året har fortsatt över sommaren och därför har
även resultatet i det tredje kvartalet varit lägre än förväntat.
Samtidigt som dessa åtstramningar från kunder i nuläget påverkar våra
siffror, så ser vi dem inte som större strukturella utmaningar i
framtiden.

Marginalerna är på liknande nivåer som tidigare kvartal samt som förra
året. De mindre skillnaderna som finns är på grund av säsongseffekter
och skillnader i produktmixen.

Kostnaderna har varit något lägre och anpassades till åtstramningarna
från vissa kunder, men generellt är kostnaderna på samma nivå som
tidigare kvartal samt förra året.

Trots den mindre avmattningen under våren och sommaren så utvecklas vi
generellt enligt våra planer och vi fortsätter vår mission för att
kontinuerligt förbättra vår affär genom att skapa tillväxt för våra
kunder och partners."

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november kl.
08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period
2018 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tradedoubler/r/tradedoubler-delarsrapport-jan...
https://mb.cision.com/Main/2680/2955659/1137026.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.