Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-29

Transferator: Delårsrapport tredje kvartalet

9 MÅNADER, JANUARI-SEPTEMBER

· Koncernens omsättning uppgick till 26,3 (24,8) Mkr.
· Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2,3 (0,6) Mkr.
· Avskrivningar uppgick till -3,1 (-3,3) Mkr.
· Nettoresultatet blev -6,2 (-1,8) Mkr.
· Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 2,3 Mkr.
· Bokfört värde värdepappersportfölj efter avdrag för nettoskuld
uppgick till 89,2 Mkr; motsvarande 0,93 kr/aktie.

3 MÅNADER, JULI-SEPTEMBER

· Koncernens omsättning uppgick till 8,6 (7,9) Mkr.
· Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 0,5 (1,8) Mkr.
· Avskrivningar uppgick till -1,1 (-1,1) Mkr.
· Nettoresultatet blev -2,2 (1,1) Mkr.

· Koncernens omsättning uppgick till 26,3 Mkr de första nio
månaderna, en ökning med 1,5 Mkr jämfört med föregående år. För
kvartalet uppgick i omsättningen till 8,6 Mkr även det en ökning med
0,7 Mkr. Koncernens omsättning kommer i sin helhet från ABG-koncernen
som konsolideras.

· EBITDA-resultatet blev 2,3 Mkr för årets första nio månader, en
förbättring jämfört med föregående år där resultatet blev 0,6 Mkr.

· Nettoresultatet uppgick till -6,2 Mkr, en försämring jmf med
föregående år om -3,3 Mkr, vilket till stor del förklaras av
orealiserade nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar om
-5,3 Mkr. Innehavet i företaget A-krdo International AB (Akredo) har
under tredje kvartalet skrivits ned till 0 kronor, vilket belastade
kvartalet med cirka -1 Mkr. Bakgrunden är att företaget påbörjat
diskussioner att sälja majoriteten av verksamheten med en stor
utspädning av ägandet och osäkerheten i värdet har därmed ökat varvid
nedskrivningen motiveras av försiktighetsprincipen. Vidare har det
listade innehavet Hedera Group fortsatt att ha en negativ
kursutveckling med reserverade nedskrivningar som följd.

· Portföljvärdet, bokfört värde netto, har under året ökat med netto
25,0 Mkr och förklaras i huvudsak av egenfinansierade förvärv av
noterade värdepapper. Finansiering har framförallt skett genom den
optionslösen om 22 Mkr som avslutades under första kvartalet. Dessa
förvärv skapade i sin tur en nettoskulsättning jämfört med den
nettokassa som förelåg i början på året. Sammantaget med hänsyn till
nedskrivningarna enligt ovan uppgick bokfört värde per balansdagen,
på värdepappersportföljen, till 0,93 kr per aktie, en ökning med 1
öre jämfört med årets ingång

· I portföljen ingående E-sportbolaget G-Loot har enligt uppgifter
anlitat investmentbankerna Goldman Sachs och Carnegie som finansiella
rådgivare. Målet är enligt företaget att med dessa rådgivare försöka
genomföra en nyemission om 1 miljard kronor före sommaren 2020.

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 november 2019.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/A51EAE1A44F5A287E0...
https://mb.cision.com/Main/11553/2976322/1152903.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.