Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-31

Transiro Int AB: Kvartalsrapport 3 2019

FINANSIELL ÖVERSIKT

Notera att jämförelsesiffror mellan 2018 och 2019 inte går att jämföra
rättvist då siffrorna för 2018 endast är Transiro Int. AB exklusive
Transiro Retail AB (Sindas Informationssystem AB).

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2019

·
Nettoomsättningen uppgick till 3,3 MSEK (0,4)

·
Totala intäkter uppgick till 3,3 MSEK (0,5)

·
Rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-3,0)

·
Periodens resultat uppgick till -2,2 MSEK (-3,1)

·
Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,11)

Siffror inom parentes avser juli - september 2018

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2019

·
Nettoomsättningen uppgick till 11,6 MSEK (1,5)

·
Totala intäkter uppgick till 11,7 MSEK (3,8)

·
Rörelseresultatet uppgick till -6,8 MSEK (-6,2)

·
Periodens resultat uppgick till -8,8 MSEK (-6,4)

·
Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,22)

Siffror inom parentes avser januari - september 2018

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2019

·
Nettoomsättningen uppgick till 0,8 MSEK (0,4)

·
Totala intäkter uppgick till 0,8 MSEK (0,5)

·
Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (-3,0)

·
Periodens resultat uppgick till -1,8 MSEK (-3,1)

·
Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,11)

Siffror inom parentes avser juli - september 2018

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2019

·
Nettoomsättningen uppgick till 2,9 MSEK (1,5)

·
Totala intäkter uppgick till 2,9 MSEK (3,8)

·
Rörelseresultatet uppgick till -5,2 MSEK (-6,2)

·
Periodens resultat uppgick till -7,2 MSEK (-6,4)

·
Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,22)

Siffror inom parentes avser januari - september 2018

ANTAL AKTIER
Bolaget hade per 2019-09-30, 78 465 231 aktier (28 732 669)
Siffror inom parentes avser antalet aktier 2018-09-30
KOMMANDE RAPPORTER
Bokslutskommuniké 2019 2020-02-28
Delårsrapport ett 2020 2020-04-29
Delårsrapport två 2020 2020-08-28
Delårsrapport tre 2020 2020-10-30

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2019.01.01 - 2019.09.30)

·
Transiro tecknade avtal med Bolist om affärssystemet Kassanova för
deras nya konceptbutikskedja Järnia Outlet, värde omkring 600 tkr
under 2019

·
Transiro utökade avtalet med flygplatsen i Manila och ska leverera
taxisystem för att hantera flygplatsens egna taxiflotta

·
Det slutliga utfallet av företrädesemissionen visade att
företrädesrätten utnyttjades till ca 10 %, det vill säga ca 1,4
miljoner kronor. Emissionen var garanterad till 77% vilket innebär
att Transiro Int. AB tillfördes ca 12,4 miljoner kronor före
emissionskostnader

·
Bolaget tecknade avtal för Kassanova Affärssystem med Tapet &
Färglagret i Höganäs

·
Transiro har utökat antalet aktieägare med omkring 3000 st genom en
ägarspridning med hjälp av Dividend Sweden AB

·
Bolaget tecknade avtal för Klartext Bussbokning med fyra nya bussbolag

·
Transiro har påbörjat arbetet med en app för Klartext

·
Bolaget har tecknat avtal för Kassanova Affärssystem med två nya
butiker anslutna till Bolist

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

·
Transiro säkrade intäkter för 6,95 miljoner kronor fram till och med
december 2020 genom förlängning av befintliga support- och
licensavtal för Klartext Bussbokning och Kassanova Affärssystem.

·
Transiros dotterbolag Sindas Informationssystem AB bytte namn till
Transiro Retail AB

·
Avsiktsförklaring gällande förvärv av Wifog Sverige AB

VD HAR ORDET

Det tredje kvartalet har passerat och likt tidigare år har det även
denna gång inneburit utmaningar för försäljningen. Detta beror främst
på att få kunder väljer att implementera nya affärssystem under
sommaren men vi är ett helt annat bolag nu jämfört föregående år.
Efter förvärvet som genomfördes i december 2018 har Bolaget lyfts
från ett ryckigt intäktsflöde till ett stabilt intäktsflöde och en
årligt återkommande intäkt från licens- och supportavtal. Som
tidigare kommunicerats innebär dessa avtal redan nu en säkrad intäkt
uppgående till 6,95 MSEK för 2020. Då återstår fortfarande ett par
månaders försäljning under 2019. I takt med att vi signerar nya avtal
och ytterst få avslutas så ökar denna licens-/supportintäkt från år
till år. Jämfört med föregående år har den nu ökat med omkring
200.000 SEK.

Att jämföra koncernens siffror med föregående år är inte rättvisande
då situationen för Transiro såg helt annorlunda ut för ett år sedan.
Det är dock relevant att notera att förvärvet medfört att
försäljningen för januari till september ökat från 1,5 MSEK 2018 till
11,6 MSEK 2019 samt att förlusten per aktie fortsätter minska och
under tredje kvartalet landade på -0,03 jämfört med -0,11 (Q3, 2018).
Förvärvet har dock också varit kännbart kostnadsmässigt då vi betalat
hög amortering och stora räntekostnader för det lån som togs i
anslutning till förvärvet. Vi ser dock fortsatt goda möjligheter att
strömlinjeforma koncernen ytterligare och fortsätta att effektivisera
vår organisation för att minska de löpande kostnaderna. Som ett led i
detta har jag exempelvis konsoliderat all utveckling av bussystem
till verksamheten i Malmö och därigenom minskat kostnaderna för
extern utveckling, detta kommer att ge resultat redan under nästa
rapportperiod.

Vår verksamhet för Kassanova affärssystem och Klartext bussbokning
ökar resultatet med över 65% jämfört föregående år. Något vi
självklart är mycket glada över! Genom att vi nu delar upp
verksamheten i olika dotterbolag kommer framstegen för respektive
verksamhet att framkomma ännu tydligare i kommande rapporter. I
samband med uppdelningen har vi bytt namn på dotterbolaget Sindas
Informationssystem till Transiro Retail AB, detta blir det bolag som
kommer att fokusera på affärssystemet Kassanova. Vårt marknadsledande
affärssystem Klartext för bussbranschen kommer att flyttas till
nuvarande dotterbolag Transiro Sverige AB. Allt för att tydliggöra
verksamheten för både marknaden och våra kunder.

Våra projekt i Manilla går fortsatt framåt om än i en betydligt lägre
takt än vi hade önskat. Vi är en del av ett större projekt på
flygplatsen kring säkerhet och vi tvingas invänta våra
samarbetspartners innan vi kan färdigställa våra delar. En av fem
bommar med RFID-system är utplacerade och taxisystemet testas. Vi
fortsätter att löpande informera om progress i arbetet.

Till sist så vill jag prata om det vi kommunicerade efter det tredje
kvartalets utgång, att vi tecknat en avsiktsförklaring att förvärva
Wifog Sverige AB. Vi har letat efter ett bolag att förvärva för att
bredda vårt erbjudande och bli mer unika. Genom att integrera en
lojalitetsplattform till vår produkt Kassanova kommer vi att kunna
hjälpa våra kunder med kommunikation och erbjudanden till sina
kunder. Wifogs plattform är uppbyggd för att kunna hantera
poängsystem skapat utifrån aktiviteter som i vårt fall kan vara att
handla hos sin bygghandlare eller färghandel. Utöver denna plattform
så förvärvar vi också mobiloperatören Wifog med ca 10 000 abonnenter.
Jag ser med detta möjliga synergier med de B2C-projekt vi arbetar med
för kommande produkterbjudanden avseende konsumentappar till
bussbranschen. Jag estimerar att förvärvet kommer ge Transiro ett
kassaflödestillskott omkring 600.000 SEK per år såsom verksamheten
ser ut idag. Mer om detta kommer efter avslutad due diligence.

Vi har kallat till en extra bolagsstämma den 21 november för att
besluta om detta förvärv, jag ser fram emot att se er där!

Bästa hälsningar,
Johan Eriksson
VD Transiro Int. AB
För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro
Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina
affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för
e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av
flera olika system. Bolaget har två produkter: Kassanova
Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby-
och färghandel samt Klartext Bussbokning som är det marknadsledande
planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige.
Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande
den 31 oktober 2019, kl. 10:10 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/transiro-int-ab/r/kvartalsrapport-3-2019,c295...
https://mb.cision.com/Main/15079/2950597/1133522.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.