Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-20

Transiro Int AB: Transiro slutför förvärv av Sindas och genomför företrädesemission

Transiro Int. AB (publ) har idag slutfört förvärvet av Sindas
Informationssystem AB och Styrelsen har beslutat om
företrädesemission för att finansiera köpet.

Sindas utvecklar och säljer system för fackhandel och bussföretag. I
förvärvet ingår bolagets två produktområden Klartext Bussbokning och
Kassanova affärssystem. Kassanova är ett affärssystem med ett
välrenommerat varumärke samt en stark marknadsposition inom bygg- och
färghandel. Exempel på kunder är XL-bygg, Colorama och Bolist.
Klartext Bussbokning är det marknadsledande planeringssystemet för
linje-, skol- och beställningstrafik i Sverige.

I och med förvärvet blir Transiro den marknadsledande aktören inom
planeringssystem för bussbolag i Sverige. Förvärvet medför även ett
starkt kassaflöde och synergier inom framförallt utveckling och
försäljning som skapar betydande potential för framtida tillväxt
under lönsamhet. Med Klartext Bussbokning får Transiro ett än mer
komplett erbjudande till bussbranschen vilket ger stora möjligheter
till merförsäljning i både Sverige och på bolagets marknader i
sydostasien.

Förvärvet kommer att konsolideras från och med 20 december 2018 och
kommer att ha positiv påverkan på nettoresultatet och
nettokassaflödet från start. Köpeskillingen uppgår till 7,4 miljoner
kronor och betalas kontant vid två betalningstillfällen, 6,4 miljoner
har betalats i samband med tillträdet och 1 miljon ska betalas i
december 2019. Under de senaste fem åren har Sindas i genomsnitt
omsatt 14 miljoner kronor och visat ett genomsnittligt nettoresultat
om 1,6 miljoner kronor per år. Detta ger förvärvet ett P/E-tal
motsvarande 4,6. Sindas har 12 anställda med egen försäljning och
utveckling och är baserade i Malmö.

Kortsiktigt finansieras köpet av Sindas genom en bryggfinansiering
vilken ska lösas i samband med den företrädesemission som styrelsen i
Transiro Int. AB (publ) har beslutat att genomföra med företräde för
befintliga aktieägare. Företrädesemissionen genomförs med stöd av
bemyndigande styrelsen erhållit från den extra bolagsstämman den 29
november 2018. Nyemissionen tillför bolaget cirka 14,4 MSEK före
emissionskostnader vid full teckning. Garantiåtaganden har erhållits
från ett syndikerat garantikonsortium med ett belopp om cirka 11 MSEK
(77%). Teckningskursen är 0,25 kronor per aktie.

Villkor för nyemissionen (sammandrag)

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på
varje aktie erhåller 2 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt
berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om
0,25 kr. Antalet aktier kommer i emissionen att öka med högst 57 465
338. Vid fullteckning medför det en utspädningseffekt om cirka 66%
för de befintliga aktieägare som väljer att inte deltaga i
företrädesemissionen. Aktiekapitalet kan högst ökas med 2 873 266,9
kr.

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de
nya aktierna har registrerats i avstämningsregistret.

Tidsplan

· Offentliggörande av emissionsbeslut: 20 december 2018
· Sista dag för handel inklusive rätt att delta: 16 januari 2019
· Första dag för handel exklusive rätt att delta: 17 januari 2019
· Avstämningsdag: 18 januari 2019
· IM offentliggörs: 21 januari 2019
· Teckningsperiod: 22 januari - 5 februari 2019
· Handel med TR: 22 januari 2019 - 1 februari 2019
· Handel med BTA: Från 22 januari 2019 till dess att Bolagsverket
har registrerat emissionen.

· Utfallet offentliggörs: 8 februari 2019
· Likviddag (teckning utan företräde) preliminärt omkring 15
februari 2019

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 0,25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp: 14 366 334,50 SEK

Antal aktier i erbjudandet: 57 465 338 aktier

Teckning utan företräde: Anmälan om teckning av aktier utan stöd av
företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av
företrädesrätt d.v.s. från och med den 22 januari 2019 till och med
den 5 februari 2019.

Antal aktier innan emissionen uppgår till 28 732 669 stycken och vid
fulltecknad emission uppgår totala antalet aktier till 86 198 007
stycken.

Vid full teckning i företrädesemissionen kommer Transiro Int. AB att
tillföras cirka 14,4 MSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare
information kommer att offentliggöras i memorandumet senast en dag
innan teckningstiden påbörjas.

Vidare har bolaget ingått avtal med Dividend Sweden AB vilket innebär
att Dividend Sweden AB kommer att, med företrädesrätt genom överlåtna
teckningsrätter, teckna totalt 4 000 000 aktier motsvarande 1 miljon
kronor i företrädesemissionen. Efter tilldelning och leverans av
aktierna kommer dessa att delas ut av Dividend Sweden AB till dess
aktieägare under våren 2019. Allt i syfte att bredda Transiros
aktieägarbas för att underlätta handel i aktien.

Emissionsinstitut

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Valhallavägen 124,
114 41 Stockholm
Tel: 08-408 933 50
Fax: 08-408 933 51
info@hagberganeborn.se

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande
den 20 december 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070 372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom
transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att
visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar
Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet
inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro
ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik
i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens
transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på
www.transiro.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transiro-int-ab/r/transiro-slutfor-forvarv-av-...
https://mb.cision.com/Main/15079/2705087/966706.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.