Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Tredje kvartalet 2021


Återigen högre resultat än föregående år för Service- och Bilaffären


Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 129 Mkr (7 559), en ökning med 8 procent.
 • Operativt rörelseresultat uppgick till 482 Mkr (402), en ökning med 20 procent.
 • Resultatet vid försäljning av begagnade bilar uppgick till 174 Mkr vilket var det högsta resultatet någonsin för ett enskilt kvartal.
 • Periodens resultat uppgick till 325 Mkr (281) och resultat per aktie till 3,35 kronor (2,80).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 582 Mkr (1 148).
 • Under kvartalet har Bilia tilträtt de förvärvade bolagen Upplands Motor Stockholm AB samt BilDahl AB.


Nio månader 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 26 875 Mkr (21 786), en ökning med 23 procent.
 • Operativt rörelseresultat uppgick till 1 584 Mkr (1 016), en ökning med 56 procent.
 • Periodens resultat uppgick till 1 108 Mkr (661) och resultat per aktie till 11,30 kronor (6,60).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 1 467 Mkr (2 877).

Händelser efter balansdagen

 • Efter kvartalets slut har Bilia träffat överens- kommelse med Volvo Cars om fortsatt försäljning av nya bilar på 44 anläggningar i Sverige och Norge. Bindande avsiktsförklaringar har träffats om försäljning av åtta Volvo/Renault anläggningar i Sverige.


Göteborg den 26 oktober 2021
Bilia AB (publ)
Styrelsen och Verkställande direktör

För information vänligen kontakta:
Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se 
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Denna information är sådan information som Bilia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021, kl. 08:00.

Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring.
Bilia har cirka 160 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien samt två internetbaserade auktionssajter, en i Sverige och en i Norge.

Bilias Serviceaffär omfattar ett väl utvecklat sortiment av tjänster och servicekoncept som utvecklas kontinuerligt för att förenkla bilägandet för kunderna. Bilia erbjuder tillbehör och reservdelar, originalservice och reparationer, däckhotell, fälgrenovering, bilglasreparationer och andra verkstadstjänster, butiksförsäljning och e-handel.

Bilias Bilaffär omfattar försäljning av nya och begagnade person-, transport- och lastbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Mercedes, Renault, Lexus, MINI, Porsche, Nissan, Dacia, Smart och Alpine samt transportbilar av märket Renault, Toyota, Mercedes, Nissan och Dacia och lastbilar av märket Mercedes.

Bilias Drivmedelsaffär omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt.

Bilaga


Författare GlobeNewswire