Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-26

Tredje kvartalet 2022


Stabilt resultat beaktat avyttrade verksamheter och brist på bilar

Tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 291 Mkr (8 129), en minskning med 10 procent.
 • Operativt rörelseresultat uppgick till 334 Mkr (482).
 • Det lägre operativa rörelseresultatet förklaras främst av avyttrade verksamheter, lägre resultat för Norge samt för försäljning av begagnade bilar.
 • Rörelseresultatet uppgick till 386 Mkr (433) och påverkades positivt av vinst vid avyttring av verksamheter om 92 Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 285 Mkr (325) och resultat per aktie till 3,14 kronor (3,35).
 • Operativt kassaflöde uppgick till –133 Mkr (582).

Nio månader 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 24 920 Mkr (26 875), en minskning med 7 procent.
 • Operativt rörelseresultat uppgick till 1 332 Mkr (1 584).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 591 Mkr (1 478) och påverkades positivt av vinst vid avyttring av verksamheter om 369 Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 1 264 Mkr (1 108) och resultat per aktie till 13,54 kronor (11,30).

Händelser efter balansdagen

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Göteborg den 26 oktober 2022

Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:
Carl Fredrik Ewetz, Investor Relations, 010-497 07 73, carl.fredrik.ewetz@bilia.se
Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Denna information är sådan som Bilia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022 kl. 08:00 CEST.

Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia har cirka 150 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien samt två auktionssajter, en i Sverige och en i Norge. Bilia omsatte cirka 35 mdkr år 2021 och hade cirka 5 300 anställda.

Bilias Serviceaffär omfattar ett väl utvecklat sortiment av tjänster och servicekoncept som utvecklas kontinuerligt för att förenkla bilägandet för kunderna. Bilia erbjuder tillbehör och reservdelar, originalservice och reparationer, däckhotell, fälgrenovering, bilglasreparationer och andra verkstadstjänster, butiksförsäljning och e-handel.

Bilias Bilaffär omfattar försäljning av nya och begagnade person, transport och lastbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Mercedes-Benz, Renault, Lexus, MINI, Porsche, Nissan, Dacia, Smart, Alpine, Jaguar, Land Rover och XPENG samt transportbilar av märket Renault, Toyota, Mercedes-Benz, Nissan och Dacia och lastbilar av märket Mercedes-Benz.

Bilias Drivmedelsaffär omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt i Sverige.

Bilaga


Författare GlobeNewswire