Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

TRELLEBORG: Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma 2020

Trelleborg AB:s årsstämma hölls den 23 april 2020 i Trelleborg.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte betala ut
någon utdelning för räkenskapsåret 2019.

Stämman noterade dock att när marknadssituationen har stabiliserats
och visibilitet i intjäningen normaliserats är det styrelsens
ambition att kalla till en extra bolagsstämma senare under året, för
beslut om utdelning för räkenskapsåret 2019.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag skedde omval av styrelsens
ledamöter Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Peter
Nilsson, Anne Mette Olesen, Susanne Pahlén Åklundh och Jan Ståhlberg.
Panu Routila hade avböjt omval. Stämman valde Hans Biörck som
styrelsens ordförande.

Bolagets revisor, Deloitte AB, med Hans Warén som huvudansvarig
revisor, omvaldes för tiden till slutet av årsstämman 2021.

Ersättningar och ersättningsriktlinjer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om
oförändrade styrelse- och utskottsarvoden jämfört med 2019.

Ersättning till styrelsen, exklusive reseersättning, beslutades utgå
med 4 750 000 SEK att fördelas med 1 750 000 SEK till ordföranden och
600 000 SEK vardera till stämmovalda styrelseledamöter som inte är
anställda i koncernen. Stämman beslutade att revisorns arvode utgår
enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman att ersättning för uppdrag i
revisionsutskottet ska utgå med 220 000 SEK till ordföranden och 140
000 SEK till ledamot samt att ersättning för uppdrag i
ersättningsutskottet ska utgå med 125 000 SEK till ordföranden och 75
000 SEK till ledamot. Stämman beslutade också att ersättning för
uppdrag i finansutskottet ska utgå med 75 000 SEK till ordföranden
såväl som till ledamot.

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman
ersättningsriktlinjer för VD och ledande befattningshavare.

Årsstämman direktsändes i sin helhet och kan ses i efterhand på
www.trelleborg.com.

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på
www.trelleborg.com.

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015,
karin.larsson@trelleborg.com

Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708
665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar
som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande
miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling
på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 37 miljarder
kronor och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av
tre affärsområden: Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg
Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems samt ett
rapporteringssegment, Verksamheter under utveckling. Trelleborgaktien
har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq
Stockholm, Large Cap.

www.trelleborg.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/trelleborg/r/kommunike-fran-trelleborg-ab-s-a...
https://mb.cision.com/Main/584/3095634/1234999.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.