Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-31

TRELLEBORG: Trelleborg kommenterar påverkan från coronaviruset

Den organiska försäljningen för Trelleborg under det första kvartalet
2020 har påverkats negativt av pandemin, framför allt under den
senare delen av kvartalet. Koncernen har fortlöpande initierat
åtgärder för att balansera utvecklingen vilket medfört att
resultatutveckling samt kassaflöde har varit förhållandevis stabila
trots den vikande försäljningen. Åtgärder som genomförts adresserar
såväl kostnader som kassaflöde, och innefattar fokuserade
kostnadsbesparingar i form av bland annat arbetstidsförkortningar,
varsel och uppsägningar, temporära fabriksstängningar samt minskade
investeringar och ett ökat fokus på rörelsekapitalet. Alla enheter
har initierat lokala åtgärdsprogram som adresserar deras unika
situation.

Trelleborg har en god finansiell bas med en god likviditet och en
långsiktig finansiering på plats. Den enda finansiella kovenanten i
de syndikerade lånefaciliteterna baseras på
nettoskuldsättningsgraden, exklusive påverkan från IFRS 16 samt
pensionsskuld, som inte får överstiga 150 procent. Koncernens
nettoskuldsättningsgrad, med denna definition, uppgick vid årsskiftet
till 41 procent.

- Osäkerheten kring efterfrågans utveckling under nästkommande kvartal
är betydande. Det är i dagsläget inte möjligt att uppskatta nivån av
inkomstbortfall eller andra direkta och indirekta effekter på
verksamheten. Trelleborg har genomfört åtgärder och fortsätter
initiera nya åtgärder för att hantera olika händelseutvecklingar för
samtliga verksamheter i alla delar av koncernen, säger Peter Nilsson,
VD och koncernchef för Trelleborg.

- Vi för en tät dialog med våra kunder. Det är en prioritet för
Trelleborg att vara en pålitlig och stabil partner även under svåra
förhållanden. På samma sätt är våra anställdas välbefinnande och
säkerhet i fokus och omfattande rutiner och åtgärder har aktiverats
för att förhindra smittspridning, avslutar Peter Nilsson.

Frågor och svar

Se bifogat dokument till detta pressmeddelande för vanligt
förekommande frågor och svar avseende koncernens påverkan från
coronaviruset.

Telefonkonferens

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en
telefonkonferens kl. 15:00 CET den 31 mars för mer information om den
aktuella situationen. Vänligen se separat inbjudan för detaljer.

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015,
karin.larsson@trelleborg.com

Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708
665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 11:00 CET.

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar
som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande
miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling
på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 37 miljarder
kronor och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av
tre affärsområden: Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg
Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems samt ett
rapporteringssegment, Verksamheter under utveckling. Trelleborgaktien
har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq
Stockholm, Large Cap.

www.trelleborg.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/trelleborg/r/trelleborg-kommenterar-paverkan-...
https://mb.cision.com/Main/584/3077526/1221395.pdf
https://mb.cision.com/Public/584/3077526/a989b085a8e7a16f.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.