Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Trention AB: Bokslutskommuniké 2019 & kvartalsrapport oktober - december 2019

Fjärde kvartalet 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 14,0 (15,5) mkr
· Resultat före förändring av kreditreserv uppgick till 9,5 (3,8)
mkr.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,2 (0,0) mkr, och
marginalen uppgick till 44,5% (0,3%)

· Periodens resultat uppgick till 6,7 (0,2) mkr
· Resultat per aktie uppgick till 1,76 (0,05)
Helåret 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 58,9 (55,8) mkr
· Resultat före förändring av kreditreserv uppgick till 42,9 (26,7)
mkr.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,8 (18,3) mkr, och
marginalen uppgick till -16,8% (32,8%)

· Periodens resultat uppgick till -7,7 (18,4) mkr
· Resultat per aktie uppgick till -2,04 (4,86) kr
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· 12 kreditavtal tecknades om sammanlagt 147 mkr
· Engagerat kapital uppgick till 93,8 procent vid utgången av
rapportperioden

· Trention investerade 5,4 mkr i teknikföretaget Utopia Music AG
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens
utgång

Citat från VD, William Heigard

"Sammanfattningsvis levererade vi ett negativt resultat år 2019,
huvudsakligen på grund av en enskild kredit. Dock bedömer vi att
förutsättningarna är goda att ta nya affärer och göra ett bättre
resultat år 2020."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

William Heigard, VD i Trention, Tel +46 8 510 147 00
william.heigard@trention.se

Denna information är sådan information som Trention AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl.
08.30 CET.

Om Trention

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och
tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten
erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom
större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder
utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom
investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som
befinner sig i en expansionsfas. Trention är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm Small Cap (TRENT). www.trention.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/trention-ab/r/bokslutskommunike-2019---kvarta...
https://mb.cision.com/Main/494/3034099/1192930.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.