Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Trention AB: Kommuniké från Årsstämma i Trention AB (publ)

Trention AB:s årsstämma hölls torsdagen den 23 april i Stockholm.

Fastställande av räkenskaper

Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för 2019 och
att den ansamlade vinsten i sin helhet överförs i ny räkning.

Styrelse

Stämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter
samt omval av Mats Gabrielsson, Stina Karlsson och Arash
Hosseini-Pad. Kenneth Eriksson avböjde omval om ordinarie ledamot men
invaldes som suppleant. Som nyval till styrelsen valdes Linus
Johansson. Mats Gabrielsson valdes till ordförande för styrelsen.

Vidare beslutades att arvode skall utgå med 150 000 kronor till
ordförande och med 100 000 kronor till envar av styrelseledamöterna.
Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
konvertibler och teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och
teckningsoptioner.

Bland övriga beslut

· Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att för tiden
intill slutet av nästa årsstämma välja PwC, med Tobias Stråhle som
huvudansvarig revisor, till revisor för bolaget.

· Årsstämman beslutade att ingen valberedning skall utses inför
årsstämman 2021.

· Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fullständiga besluten
Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer
att finnas tillgängligt på bolagets hemsida inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel +46 8 510 147
00

william.heigard@trention.se
Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 april 2020 kl. 15.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/trention-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-tren...
https://mb.cision.com/Main/494/3095459/1234752.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.