Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Troax Group AB: Styrelsen i Troax Group AB föreslår att utdelningen halveras

Tisdag den 19 maj, 08:30 CET

Med hänsyn tagen till den rådande situationen där effekter relaterade
till Covid-19 i dagsläget är svåra att förutse har styrelsen i Troax
Group AB (publ) beslutat att som en säkerhetsåtgärd, till årsstämman
föreslå att ordinarie utdelning halveras från tidigare föreslagna
0,19 EUR till 0,095 EUR. Styrelsens bedömning är annars att bolagets
ekonomiska ställning är stark. Information om utdelningsförslaget
kommer att framgå av kallelsen till årsstämma vilken kommer att
publiceras senast den 28 maj.

Styrelsen avser att eventuellt kalla till nytt möte senare under året,
för att, om så situationen medger, komplettera den föreslagna
utdelningen med resterande belopp.

Troax offentliggör denna information enligt Nasdaq Stockholms
Regelverk för emittenter.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Svensson, Styrelsens ordförande, 0705-771640,
jan.svensson@latour.se

Thomas Widstrand, Bolagets VD, 0705-471810, thomas.widstrand@troax.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 maj 2020 kl. 08:30 CET.

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för
inomhusanvändning ("metallbaserade nätpanelslösningar") inom
marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt
förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för
att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global
organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion,
vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 42 länder.
Under 2019 uppgick Troax nettoomsättning till 168 MEUR och antalet
anställda till ca 700 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i
Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/troax-group-ab/r/styrelsen-i-troax-group-ab-f...
https://mb.cision.com/Main/11968/3115487/1250250.pdf

Författare Cision News