Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

TROAX: ORDERINGÅNG ÖKADE ORGANISKT MED 47% UNDER 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Troax, som säljer områdesskydd för inomhusanvändning, hade en orderingång som ökade organiskt med 47 procent under det tredje kvartalet. Inklusive förvärvet av ett bolag i Polen, som gjordes i det fjärde kvartalet 2020, ökade orderingången med 80 procent.

"Våra produktionsenheter har under kvartalet haft en mycket god beläggning, drivet av god orderingång under andra och tredje kvartalet. Detta medför en bra täckning av fasta kostnader, vilket också återspeglar sig i rörelseresultatet, trots en kännbar negativ effekt från prishöjningar på stål, förpackningsmaterial och frakter", skriver Troax vd Thomas Widstrand i rapporten.

Troax har i samråd med sina kunder höjt priser för att i möjligaste mån kompensera sig för ovanstående höjningar, men fortfarande är det en viss tidsmässig eftersläpning. Eftersläpningen i kundpriser förväntas att upphämtas senast under första kvartalet nästa år.

"En viss fortsatt ökning av interna kostnader i form av övertid och inhyrning av personal för att klara volymökningarna, har noterats även under det tredje kvartalet, men bedöms gå ned till mer 'normala' nivåer under fjärde kvartalet", skriver vd:n.

Troax har även under det tredje kvartalet haft viss negativ påverkan av sena leveranser av råmaterial/komponenter, vilket påverkat planering och effektivitet men bolaget har "i stort sett" lyckats att hålla kunderna skadeslösa för dessa förseningar, framgår det av rapporten.

Angående verksamhetens utveckling i det tredje kvartalet noterar Troax att, i likhet med föregående kvartal, viss högre aktivitetsnivå från fordonssektorn även om nivån fortfarande betecknas som låg, med undantag av aktiviteterna i Nordamerika.

"Generellt skulle vi beteckna efterfrågan från marknaden som mycket stark, drivet av en återgång till normala nivåer efter corona. Vi bedömer att den tidigare märkbara effekten av eftersläpningar på grund av pandemin nu klingar av och inte kommer att vara märkbar under resterande del av året", skriver Thomas Widstrand.
Författare Direkt-SE