Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

True Heading: True Heading: Kommuniké från årsstämman 2020-05-19

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2020-05-19 och
i sammandrag beslutades följande;

- Bolagets ordförande Anders Bergström hälsade alla deltagare välkomna
och lämnade över till advokat Jenny Grunden som valdes till
ordförande vid stämman.

- Stämman ansågs vara behörligen kallad till och agendan godkändes
enhälligt.

- Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning och att
resultatet skall disponeras enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens
ledamöter. För verkställande direktören reserverade sig en majoritet
av deltagarna mot ansvarsfrihet.

- Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om
emissioner med 80 000 000 B-aktier enligt till stämman framlagt
förslag. Beslutet var enhälligt.

- Stämman beslutade att arvoden till styrelse skall utgå med max ett
basbelopp per år. För personer anställda eller som konsulter inom
bolaget eller koncern utgår inget arvode. För revisorer skall
ersättning utgå enligt bok och räkning. Beslutet var enhälligt.

- Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes; Anders Bergström, Nils
Willart. Som nyval valdes Göran Liljegren och Mattias Wachtmeister

- Ordförande informerade också om det ägardirektiv som vilken en andel
överstigande 90% av ägarna närvarande vid stämman tidigare
presenterat för styrelsen. Nu föreslogs även detta innefatta ett
uppdrag att titta på bolagets framtida verksamhet och ett möjligt
skifte kring bolagets idag huvudsakliga verksamhet för en bättre
framtida lönsamhet och aktieägarvärde. Ägardirektivet har sedan
tidigare följande nu något modifierade innehåll:

- Inrikta bolaget mot den del av marknaden som kan bli mest lönsam i
ett kortare perspektiv. Huruvida detta är B2B eller B2C måste
analyseras ordentligt utifrån att helt egna produkter kan
introduceras inom ett 1-2 års perspektiv.

- Målet skall primärt vara att skapa aktieägarvärde genom stabilitet
och lönsamhet och därefter ett intresse för att hitta en extern
köpare som tycker att tekniken (produkterna), kundbas och kanske inte
minst bolagets patent som skulle vara tillräckligt starka för att
förvärva.

- Driv därför också försäljning av bolagets patent mot aktörer som
verkar inom ramen för dessa.

Täby 2020-05-19 True Heading AB

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail:
anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Spotlight är idag världsledande inom
navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). True
Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser,
sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig
del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering,
upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en
viktig del i navigering.

För mer information se www.trueheading.se

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/E9829E2017C8C2A4E0...
https://mb.cision.com/Main/11598/3116072/1250568.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.