Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-21

Truecaller AB: Återköp av aktier av Truecaller B i vecka 46, 2022

Mellan den 14 november 2022 och 18 november 2022 har Truecaller AB (publ) (LEI-kod 549300TEYF1FA5G5GK26) återköpt sammanlagt 437 837 egna B-aktier (ISIN: SE0016787071) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram som Truecaller AB tillkännagav den 23 september 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 23 september 2022 till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med "Emittentregelverket".

Truecaller B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig Viktat Totalt dagligt
volym (antal genomsnittspris transaktionsvärde
aktier): per dag (SEK): (SEK):
14 november 2022 0 00,0000 0
15 november 2022 99 000 44,3054 4 386 234,60
16 november 2022 104 904 43,8572 4 600 795,71
17 november 2022 116 751 39,0246 4 556 161,07
18 november 2022 117 182 37,7159 4 419 624,59
Total ackumulerat 437 837 41,0263 17 962 815,98
under vecka 46/2022
Total ackumulerat 1 866 853 37,6073 70 215 030,69
under
återköpsprogrammet

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för Truecallers räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Truecallers innehav av egna aktier per den 18 November 2022 till 1 866 853 B-aktier och 5100000 C-aktier. Det totala antalet aktier i Truecaller, inklusive egna aktier, är 379 059710 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 372 092 857.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

För mer information, kontakta gärna:

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46705290800
andreas.frid@truecaller.com

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 330 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 38 miljarder oönskade samtal under 2021. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

Författare Cision