Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-28

Truecaller AB: Återköp av aktier av Truecaller B i vecka 47, 2022

Mellan den 21 november 2022 och 25 november 2022 har Truecaller AB (publ) (LEI-kod 549300TEYF1FA5G5GK26) återköpt sammanlagt 726 566 egna B-aktier (ISIN: SE0016787071) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram som Truecaller AB tillkännagav den 23 september 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 23 september 2022 till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med "Emittentregelverket".

Truecaller B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig Viktat Totalt dagligt
volym (antal genomsnittspris transaktionsvärde
aktier): per dag (SEK): (SEK):
21 november 2022 121 589 36,5347 4 442 217,64
22 november 2022 130 000 35,2671 4 584 723,00
23 november 2022 133 319 34,7305 4 630 235,53
24 november 2022 128 230 35,9921 4 615 266,98
25 november 2022 213 428 37,7377 8 054 281,84
Total ackumulerat 726 566 36,2345 26 326 724,99
under vecka 47/2022
Total ackumulerat 2 593 419 37,2257 96 541 755,68
under
återköpsprogrammet

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för Truecallers räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Truecallers innehav av egna aktier per den 25 November 2022 till 2 593 419 B-aktier och 5100000 C-aktier. Det totala antalet aktier i Truecaller, inklusive egna aktier, är 379059 710 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 371 366 291.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

För mer information, kontakta gärna:

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46705290800
andreas.frid@truecaller.com

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 330 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 38 miljarder oönskade samtal under 2021. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

Författare Cision