Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Truecaller AB: Tredje kvartalet 2021: Truecaller rapporterar stark tillväxt i intäkter och antal användare kombinerat med god lönsamhet

Truecaller, den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation, är stolta att kunna rapportera en omsättningstillväxt på 129 procent kombinerat med en justerad EBITDA-marginal på 37,6 procent i de tredje kvartalet 2021. 

"Vi ser en fortsatt stark tillväxttrend både vad gäller användare och intäkter under det tredje kvartalet och vi är väldigt stolta över det momentum vi har lyckats uppnå. Rörelsens intäkter uppgick till 312,8 (136,5) Mkr i kvartalet och antalet månatliga aktiva användare i genomsnitt var 292 miljoner. Truecaller är den ledande tjänsten för verifiering av samtal och meddelanden mellan människor och företag och är den snabbast växande plattformen på tillväxtmarknader i Asien, Mellanöstern och Afrika", säger Alan Mamedi, vd Truecaller.

Juli-september 2021 (Q3)
Jämförelsesiffror avser juli-september 2020

 • Rörelsens intäkter ökade med 129 procent och uppgick till 312,8 (136,5) Mkr, jämfört med samma kvartal förra året.
 • Justerad EBITDA* uppgick till 117,7 (40,9) Mkr, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 37,6 (30,0) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 (29,6) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,14) kr före utspädning och 0,01 (0,08) kr efter utspädning.
 • Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster om 77,2 (1,6) Mkr hänförliga till förberedelser för börsnotering om 15,2 (-) Mkr samt syntetiska optioner om 62,0 (1,6) Mkr.
 • Antalet aktiva användare per månad (MAU) ökade med 20 procent till cirka 292 (243) miljoner.
 • Omsättningstillväxten i Indien uppgick till 111 procent, i Mellanöstern och Afrika till 219 procent och i resten av världen till 139 procent.

Januari-september 2021
Jämförelsesiffror avser januari-september 2020

 • Rörelsens intäkter ökade med 141 procent och uppgick till 737,6 (306,0) Mkr, jämfört med samma period förra året.
 • Justerad EBITDA* uppgick till 276,3 (28,7) Mkr, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 37,5 (9,4) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 120,0 (-6,8) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,55 (-0,03) kr före utspädning och 0,34 (-0,03) kr efter utspädning.
 • Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster om 106,6 (7,6) Mkr hänförliga till förberedelser för börsnotering om 30,0 (-) Mkr samt syntetiska optioner om 76,6 (7,6) Mkr.
 • Antalet aktiva användare per månad (MAU) ökade med 22 procent till cirka 280 (230) miljoner i genomsnitt under perioden januari till september.
 • Omsättningstillväxten i Indien uppgick till 142 procent, i Mellanöstern och Afrika till 165 procent och i resten av världen till 113 procent.

* EBITDA justerat för kostnader i samband med börsnotering samt syntetiska optioner från förvärvet av Backwater Technologies. Kostnader för syntetiska optioner ingick i justerad EBITDA i prospektet per den 29 september 2021.

Alan Mamedi, CEO och Odd Bolin, CFO presenterar rapporten och svarar på frågor i en webcast och telefonkonferens, idag kl 10.00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Följ presentationen live:

Länk till webcast (https://tv.streamfabriken.com/truecaller-q3-report-2021)

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen ring:

SE: +46856642703
UK: +443333009262
US: +1 6319131422 US-PIN: 92291591#

För mer information, kontakta gärna:

Odd Bolin, CFO
investors@truecaller.com

Annika Billberg, Head of IR & Communication
+46 702 679791
annika.billberg@truecaller.com
 

Denna information är sådan information som Truecaller är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Om Truecaller:
Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för cirka 280 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har hittills identifierat och blockerat mer än 30 miljarder oönskade samtal. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

Författare Cision