Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-09

UB Infra: +1,0% i juli, handlat utilites Australien och Kanada

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Infrastrukturaktiefonden UB Infra avancerade 1,0
procent i juli, under en gynnsam månad för globala aktier, som steg med 3,2
procent.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Pekka Niemelä. Fonden har
stigit med 15,1 procent sedan årsskiftet i basvalutan euro. I svenska kronor
ökade fonden med 2,1 procent i juli, vilket innebär en uppgång om 20,9
procent hittills i år.

Pekka Niemelä konstaterar att den amerikanska centralbanken Federal Reserve
som väntat sänkte styrräntan i slutet av juli, och han bedömer att den
mjukare penningpolitiken sannolikt kommer att fortsätta.

"Samtidigt hettar handelskriget mellan USA och Kina till, och det här kommer
troligen sätta avtryck på aktiemarknaden under hösten. Högavkastande aktier
är i en bättre position under nuvarande marknadsförhållanden, då marknaderna
sannolikt kommer att uppleva högre volatilitet i höst", skriver förvaltaren.

Fondens exponering på landnivå samt inom olika infrastruktursegment , i
procent. (Källa: United Bankers AM)

Sett till portföljförändringar uppger Pekka Niemelä att UB Infra köpte
samhällsnyttiga bolag (utilities) i Australien och Kanada under månaden.

På en aggregerad nivå uppgår portföljens P/E-tal i dagsläget till 17,5,
P/B-talet ligger på 2,2, samtidigt som direktavkastningen noterar 3,9
procent. Detta är snarlikt hur det såg ut för sex månader sedan, då
motsvarande siffror var 17,4, 2,1, respektive 3,9.

Portföljens tre innehav med bäst utveckling i juli var RWE, som steg 12,6
procent, ASTM med en uppgång på 12,4 procent, samt Vopak, vars aktie
klättrade 11,7 procent, enligt rapporten.

UB Infras tio största innehav, per den 31 juli 2019. (Källa: United Bankers
AM)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som
är
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och
framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall
markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Joakim Hellquist +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Författare Direkt News