Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-19

Unibap: Unibap tar sikte på självstyrande skogsmaskiner

UNIBAP TAR SIKTE PÅ SJÄLVSTYRANDE SKOGSMASKINER

Unibap AB (publ.) Unibap eller Bolaget deltar i ett 20 miljoner kronor forskningsprojekt kallat Auto2 kring självstyrande skogsmaskiner som startar 1 december 2018 och fortgår till 2020 under ledning av Skogforsk.
Vinnova, skogsbranschen och Unibap satsar tillsammans totalt 20 miljoner kronor på självstyrande skogsmaskiner med målet att de ska kunna ta sig fram i tuff terräng samtidigt som ingen människa i närheten ska kunna skada.

Unibaps del i forskningsprojektet är på 1.2 miljoner kronor varav 600 000 kr erhålles i bidrag från Vinnova under perioden 2018-2020 och hör till Unibaps affärsområde Intelligent Automation och Robotik. Unibap deltar med IVS system, datainsamling, algoritmutveckling och arktitekturanalys för framtida kommersialisering av produkter och tjänster.

- Att förbättra människors arbetsmiljö och öka produktiviteten är nyckelord för Unibap och det här projektet följer tidigare beställningar från Ekobot inom precisionsjordbruk och förstudier med Bombardier Transportation. Att kunna bidra till minimering av risker för fallolyckor, krosskador av fallande föremål och samtidigt öka konkurrenskraften i skogsindustrin är mycket stimulerande. Detta förstärker vår framtida position och produktformulering utifrån vår Intelligent Vision System (IVS) arkitektur, säger Fredrik Bruhn, VD Unibap.

Automatiseringen av uppgifter som sköts av människan går snabbt. Ambitionen är nu att ta tekniken till skogen när det Vinnovafinansierade projektet Auto2 ska utveckla förutsättningar för självstyrande skogsmaskiner.Maskinerna ska själva planera sin körning, ta sig fram i terrängen och samtidigt skapa en säkerhetszon runt maskinen, så att ingen kan komma till skada samtidigt som produktionen blir mer effektiv. I förläningen när sensorstyrning och säkerhetssystem finns på plats kommer nästa steg att fjärrstyra skogsmaskinerna från kontoret.

- Unibap är en naturlig partner för produkter och tjänster kopplade till självstyrande skogsmaskiner. Det är ett naturligt steg som kombinerar kunskap, mjukvara och hårdvara från våra satsningar inom autonom kvalitetssäkring, intelligent automation med industrirobotar, AI driven detektion av grödor samt navigering för precisionsjordbruk. De gröna näringarna representerar ett mycket spännande område som kräver kombinationskunskap och det är mycket roligt att Skogforsk och skogsbranschen valt att ta med Unibap som partner, säger Fredrik Bruhn, VD för Unibap.

- Målet är att underlätta för förarna och på sikt kunna fjärrstyra maskinerna från kontoret. Det steget är förstås mera futuristiskt, säger Olle Gelin. Men det ger flera potentiella förbättringar: utan hytt blir vissa maskiner mycket lättare och skonsammare. Eller effektivare i sitt transportarbete när det blir mera plats för virket, säger Olle Gelin vid Skogforsk, som leder projektet.

Förutom Unibap och Skogforsk så deltar Komatsu Forest, BillerudKorsnäs, SCA, StoraEnso, Södra, Sveaskog, Holmen, BAE Systems, eXtractor, KTH, Umeå universitet, Luleå Tekniska Universitet, samt Skogstekniska klustret.

Uppsala 2018-11-19

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
vd@unibap.com mailto:vd@unibap.com
+46 70 7833215

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Unibap Pressrelease 2018-11-19.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24612

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com http://unibap.com .

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

OM Auto2

Norden är framgångsrika inom hållbart brukande av skogen och tillverkning av skogsmaskinteknik. Men positionen hotas av stagnerande arbetseffektivitet, dålig arbetsmiljömiljö, utsläpp och markpåverkan. Dessutom är det svårt att attrahera arbetskraft, speciellt kvinnor.

Auto2:s vision är att utveckla nyttjandet av skogsråvara som alternativ till fossila material genom ökad automation i skogsmaskiner. Samtidigt ska Sverige stärkas i sin roll som världsledande inom terrängmaskinutrustning. Projektets huvudkomponenter är:
AutoDrive - Autonom terrängkörning
AutoSafety - Säkerhetssystem runt autonoma maskiner
AutoRemote - Fjärrstyrning av skogsmaskiner

Projektet finansieras av Vinnova och skogsbranschen och är ett samarbete mellan en lång rad universitet och företag.

Projektet kommer samordnas med Mistras forskningsprogram Digital Forest projekt som kraftsamlar svensk skogsindustri och akademi för att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest finansieras med 58 miljoner via Mistras utlysning Bioekonomi och skogsbruk och sträcker sig över totalt åtta år (2018-2026). Programmet leds av Skogsindustrierna och konsortiet består av BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, SLU, IVL Svenska Miljöinstitutet, Skogforsk, Umeå universitet samt KTH.

Kontakt: Olle Gelin, Skogforsk. 070-376 68 80, olle.gelin@skogforsk.se mailto:olle.gelin@skogforsk.se

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.