Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-19

Uniflex: UNIFLEX AB - Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Kvartalet i korthet

· Nettoomsättningen uppgick till 305 MSEK (307*), en minskning med 1
procent.

· Resultat per aktie uppgick till 0,39 SEK (0,67) före och efter
utspädning.

· Rörelseresultatet uppgick till 10,3 MSEK (14,2*), motsvarande en
rörelsemarginal på 3,4 procent (4,6*).

· Resultat efter finansiella poster uppgick till 10,0 MSEK (14,4*).
· Resultat efter skatt uppgick till 8,0 MSEK (11,5*).
· Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till -1,3 MSEK (0,1).
· Kvartalets resultat uppgick till 6,7 MSEK (11,6).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -16,9 MSEK
(-9,7), motsvarande -0,97 SEK (-0,56) per aktie.

· Den 10 oktober lämnade Bolagsverket tillstånd till Poolia AB och
Uniflex AB att verkställa fusionsplanen mellan de två bolagen.
Fusionen beräknas registreras hos Bolagsverket den 31 oktober 2018. I
samband med registreringen av fusionen kommer Uniflex AB att upplösas
och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Poolia AB.

Perioden i korthet

· Nettoomsättningen uppgick till 894 MSEK (872*), en ökning med 2
procent.

· Resultat per aktie uppgick till 0,89 SEK (0,94) före och efter
utspädning.

· Rörelseresultatet uppgick till 18,4 MSEK (23,6*), motsvarande en
rörelsemarginal på 2,1 procent (2,7*).

· Under perioden har rörelseresultatet belastats med 2,5 MSEK i
fusionskostnader.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till 20,3 MSEK (23,2*).
· Resultat efter skatt uppgick till 16,7 MSEK (17,8*).
· Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till -1,2 MSEK (-1,5).
· Periodens resultat uppgick till 15,5 MSEK (16,3).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,3 MSEK
(9,2), motsvarande -0,07 SEK (0,53) per aktie.

· Den 10 oktober lämnade Bolagsverket tillstånd till Poolia AB och
Uniflex AB att verkställa fusionsplanen mellan de två bolagen.
Fusionen beräknas registreras hos Bolagsverket den 31 oktober 2018. I
samband med registreringen av fusionen kommer Uniflex AB att upplösas
och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Poolia AB.

* Justerat för avvecklad verksamhet.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Uniflex
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 19 oktober 2018 klockan 13.30 (CEST).

Kontaktpersoner hos Uniflex:
Jan Bengtsson, VD, 073-600 68 10
Kent Thudén, Ekonomichef, 073-600 68 50

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med
uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena
industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och
kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap och
finns i Sverige, Norge och Finland. Uniflex är medlem i Almega
Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och
Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO
14001 samt OHSAS 18001.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/uniflex/r/uniflex-ab---delarsrapport-1-januari...
http://mb.cision.com/Main/403/2648947/929317.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.