Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-31

Unlimited Travel Group: Delårsrapport april - juni 2018

April – Juni 2018

* Omsättningen uppgick till 134,6 mkr (110,1 mkr april – juni 2017)
* Bruttomarginalen uppgick till 21,6 (18,0) procent
* Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 0,5 (-0,5) mkr
* Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring
av andelar i koncernföretag) uppgick till 0,04 (-0,04) kr

Januari – Juni 2018

* Omsättningen uppgick till 265,4 mkr (190,3 mkr januari – juni 2017)
* Bruttomarginalen uppgick till 20,6 (17,7) procent
* Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -2,2 (-7,5) mkr
* Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring
av andelar i koncernföretag) uppgick till -0,64 (-1,24) kr

 

Viktiga händelser under och efter perioden

* Integrationen av Creative Meetings löpt på väl där bolaget på kort
tid har gett ett tydligt mervärde till koncernen som helhet
* Som del i köpeskilling i förvärvet av Creative Meetings genomfördes
en nyemission på 132 623 aktier till kvarvarande VD och delägare
Peter Winitsky. Han har därmed 2,9% av Unlimiteds samlade
aktieinnehav
* Den 13 augusti lanserades ny koncernidentitet och varumärkesplattform
(www.utg.se)

Ur VD:s kommentar

”Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 134,6 mkr jämfört med
110,1 mkr under samma period 2017. EBITA i kvartalet uppgick till 0,5 mkr
(-0,5) mkr. Resultatökningen är främst hänförlig till den högre
omsättningen.

Den 31 juli uppgick värdet av bokade resor och företagsevent med
genomförande under 2018 till 592,7 mkr, vilket är 179,6 mkr högre än vid
samma tidpunkt föregående år.  Bokningsläget inkluderar vårt senaste
förvärv Creative Meetings. Exklusive effekterna från en enskild större
”engångsbokning” 2018 och förvärvet av Creative Meetings var bokningsläget
per den 31 juli 2018 cirka 34 mkr högre jämfört med samma tidpunkt
föregående år. Det ökade bokningsläget är delvis en effekt av de
investeringar vi gjort inom det digitala området samt ökning av
personalstyrkan.”

Finansiell historik 2018 2017 2017 2016 2015 2014
  Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Omsättning (mkr) 265,4 190,3 469,3 496,4 455,0 426,3
Förändring mot föregående år 39% - -5% 9% 7% -1%
EBITA (mkr) -2,2 -7,5 11,1 24,4 15,2 16,3
EBITA-marginal neg neg 2,4% 4,9% 3,3% 3,8%
Justerat resultat per aktie (kr) -0,64 -1,24 1,65 3,72 2,47
2,71
Utdelning per aktie (kr) - - 2,00 2,50 2,00 1,20
Extrautdelning per aktie (kr) - - - 1,50 1,00 1,50
Nettokassa (mkr) 22,7 42,8 29,6 52,3 46,5 39,7

Kontaktuppgifter: 

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 augusti kl. 08.00 CET. 

Bilaga

* Unlimited_Q2_Delårsrapport

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.