Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-30

Unlimited Travel Group: Delårsrapport januari - mars 2018

Januari - mars 2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      -        Omsättningen uppgick till 130,8 mkr (80,2 mkr januari - mars
2017)

      -        Bruttomarginalen uppgick till 19,5 (17,4) procent

      -        Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -2,7 (-7,0) mkr

      -        Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av
avyttring och andelar i koncernföretag) uppgick till -0,69 (-1,21) kr

Viktiga händelser

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      -        PolarQuest har rustat upp och tecknat ett 5-årigt avtal för
att fortsätta operera expeditionsfartyget M/S Sea Endurance i Svalbard

      -        Eventyrs grundare har realiserat sin avtalade option och
förvärvar per den 1 maj återstoden av aktierna (30 procent) i Eventyr AB
och fortsätter i egen regi

      -        Unlimited Travel Group har förvärvat 70 procent av aktierna
i Creative Meetings som är en väletablerad eventbyrå med fokus på B2E- och
B2B-events

      -        15 procent har förvärvats av Specialresor enligt avtal om
option. Unlimiteds ägarandel uppgår nu till 100 procent

      -        Den 21 maj tillträdde Johan Von Sydow som ny CFO i koncernen

Ur VDs kommentar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

”Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 130,8 mkr jämfört med
80,2 mkr under samma period 2017. EBITA i kvartalet uppgick till -2,7 mkr
(-7,0) mkr. Resultatökningen är främst hänförlig till den högre
omsättningen.

Den 31 mars uppgick värdet av bokade resor med avresa under 2018 till 481,5
mkr, vilket är 145,7 mkr högre än vid samma tidpunkt föregående år.  

Bokningsläget inkluderar vårt senaste förvärv Creative Meetings. Exklusive
effekterna från en enskild större ”engångsbokning” 2018 och förvärvet av
Creative Meetings var bokningsläget per den 31 mars 2018 cirka 30 mkr högre
jämfört med samma tidpunkt föregående år. Det ökade bokningsläget är delvis
en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området samt
ökning av personalstyrkan.”

Finansiell historik 2018 2017 2017 2016 2015 2014
  Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Omsättning (mkr) 130,8 80,2 469,3 496,4 455,0 426,3
Förändring mot föregående år 63% 0% -5% 9% 7% -1%
EBITA (mkr) -2,7 -7,0 11,1 24,4 15,2 16,3
EBITA-marginal neg neg 2,4% 4,9% 3,3% 3,8%
Justerat resultat per aktie (kr) -0,69 -1,21 1,65 3,72 2,47 2,71
Utdelning per aktie (kr) - - 2,00 2,50 2,00 1,20
Extrautdelning per aktie (kr) - - - 1,50 1,00 1,50
Nettokassa (mkr) 33,5 63,7 29,6 52,3 46,5 39,7

Kontaktuppgifter: 

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 maj kl. 08.00 CET. 

Bilaga

* Q1 2018 Delårsrapport

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.