Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Unlimited Travel Group: Delårsrapport januari - mars 2019

JANUARI – MARS 2019

* Omsättningen uppgick till 147,9 mkr (130,8 mkr januari - mars 2018)
* Bruttomarginalen uppgick till 16,4 (19,5) procent
* Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -6,9 (-2,7) mkr
* Resultat per aktie uppgick till -1,10 (-0,69) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

* Ny VD för Birdie Golf Tours (Neil Fossett) har ett eget delägarskap i
bolaget på 49 procent från och med januari 2019
* Koncernen har genomfört en större kombinerad print- och digital
kampanj för att lyfta kännedomen av alla dotterbolag och koncernen
som helhet
* Verksamheten för Unlimited Travel Production förs över till
Specialresor för att säkra en mer kostnadseffektiv leverans
* Tyvärr har ett av våra bolag drabbats av ett avancerat
internationellt kortbedrägeri. Detta är polisanmält och vi inväntar
besked om kompensation från försäkringsbolaget. Utan kompensation
står vi inför en negativ resultatpåverkan i det andra kvartalet på
-1,8 mkr.

Ur VD:s kommentar

”Koncernen har under det första kvartalet ökat sin omsättning med 13
procent jämfört med föregående år. Dock har vi under perioden haft en lägre
bruttomarginal. Bokningsläget inför 2019 är fortsatt något bättre än
föregående år. Arbetet fortgår att utveckla koncernen som helhet samtidigt
som vi ser över våra operativa kostnader.

Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 147,9 mkr jämfört med
130,8 mkr under samma period 2018. EBITA i kvartalet uppgick till -6,9 mkr
(-2,7 mkr). Under kvartalet har vi haft en avsevärt lägre bruttomarginalen
på 16,4 (19,5) procent som påverkar resultatet. Detta har flera olika
förklaringar. Med ett ökat eventinnehåll har vi en annan affärsmix där det
i vissa projekt finns både fakturerings- och periodiserings-effekter. Vi
har även påverkats av lägre beläggningsgrad i genomförda resor samt
fortsatt haft en del valutaeffekter drivet av den låga kronkursen.

Den 31 mars 2019 uppgick värdet av bokade resor och företagsevent med
genomförande under 2019 till 496,3 mkr, vilket är 14,8 mkr högre än vid
samma tidpunkt föregående år. Exklusive effekten från en enskild större
”engångsbokning” är bokningsläget inför 2019 per den 31 mars 2019 cirka
45,2 mkr högre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Bokningsläget är
delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området
samt förstärkning av personalstyrkan.”

Finansiell historik 2019 2018 2018 2017 2016 2015
  Jan-Mars Jan-Mars Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Omsättning (mkr) 147,9 130,8 667,0 469,3 496,4 455,0
Förändring mot föregående år 13% 63% 42% -5% 9% 7%
EBITA (mkr) -6,9 -2,7 11,7 11,4 24,4 15,2
EBITA-marginal neg neg 1,7% 2,4% 4,9% 3,3%
Resultat per aktie (kr) -1,10 -0,69 1,051) 1,72 3,72 2,47
Utdelning per aktie (kr) - - 0,53 2,00 2,50 2,00
Extrautdelning per aktie (kr) - - - - 1,50 1,00
Nettokassa (mkr) 38,4 33,5 21,2 29,6 52,3 46,5
1)  Skillnad i resultat per aktie jämfört med 2017 kan till stor del
förklaras av att koncernens minoriteter har en större andel av årets
resultat

Kontakt: 
VD Johan Kvist, 0735-58 35 58
johan.kvist@utg.se

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj kl. 08.00 CET.?

Bilaga

* Q1 2019 Delårsrapport

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.