Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Unlimited Travel Group: Delårsrapport januari - mars 2019

APRIL ? JUNI 2019

* Omsättningen uppgick till 146,5 mkr (134,6 mkr april-juni 2018)
* Bruttomarginalen uppgick till 21,3 (21,6) procent
* Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -2,1 (1,0) mkr
* Resultat per aktie uppgick till -0,40 (0,16) kr

JANUARI ? JUNI 2019

* Omsättningen uppgick till 294,4 mkr (265,4 mkr januari-juni 2018)
* Bruttomarginalen uppgick till 18,9 (20,6) procent
* Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -9,0 (-1,7) mkr
* Resultat per aktie uppgick till -1,50 (-0,52) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

* Koncernen har sedan juni tagit in en interim CFO som heter Åsa
Ekvardt med fokus att genomföra en modernisering av
ekonomifunktionens arbetssätt. Parallellt pågår en
rekryteringsprocess för en permanent tillsättning.
* PolarQuest har gjort en affärsuppgörelse med en internationell
samarbetspartner som gått i konkurs. Uppgörelsen ger en positiv
resultateffekt 2019-2020. Vår historiska fordran från 2011 och framåt
har sedan tidigare skrivits ner i sin helhet.
* Unlimited Travel Production har lagts ner och verksamheten har förts
över till Specialresor för att säkra en kostnadseffektiv leverans.
* Ett av våra bolag har drabbats av ett avancerat kortbedrägeri med en
negativ resultatpåverkan i det andra kvartalet på -1,8 mkr.
* Under kvartalet har vi dessutom fattat beslut att skriva ner en
osäker kundfordran med 1,2 mkr efter att en kund hamnat på obestånd.
* Koncernen går nu in i en ny fas med plattformen på plats och genomför
kostnadsbesparingar för att kunna minska kostnadsbasen.
* Världens Resor genomför nu två banbrytande resor i samarbete med DN
till södra Europa med ett eget chartrat tåg och 700 passagerare.

Ur VD:s kommentar

?Koncernen har under det andra kvartalet ökat sin omsättning med 9 procent
jämfört med föregående år. Täckningsbidraget ligger på samma nivå. Dock har
vi under perioden haft ökade rörelsekostnader drivet av bolagsspecifika
åtgärder och enskilda oförutsedda händelser. Arbetet fortgår att utveckla
koncernen som helhet där vi har en plan för att sänka moderbolagets
kostnader.

Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 146,5 mkr jämfört med
134,6 mkr under samma period 2018. EBITA i kvartalet uppgick till -2,1 mkr
(1,0 mkr). Under kvartalet har bruttomarginalen återgått till normala
nivåer 21,3 procent (21,6). Vi ser dock ackumulerat en lägre marginal
drivet av effekterna i det första kvartalet som påverkades av
valutaeffekter och beläggningsgrad i genomförda resor. Ackumulerat ligger
bruttomarginalen på 18,9 procent (20,6).

Den 30 juni 2019 uppgick värdet av bokade resor och företagsevent med
genomförande under 2019 till 605,7 mkr, vilket är 22,9 mkr högre än vid
samma tidpunkt föregående år. Exklusive effekten från en enskild större
?engångsbokning? 2018 är bokningsläget inför 2019 per den 30 juni cirka
62,9 mkr högre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Bokningsläget är
delvis en effekt av de investeringar vi gjort inom det digitala området
samt förstärkning av personalstyrkan.?

Finansiell historik 2019 2018 2018 2017 2016 2015
  Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Omsättning (mkr) 294,4 265,4 667,0 469,3 496,4 455,0
Förändring mot föregående år 11% 39% 42% -5% 9% 7%
EBITA (mkr) -9,0 -1,7 11,7 11,4 24,4 15,2
EBITA-marginal neg neg 1,7% 2,4% 4,9% 3,3%
Resultat per aktie (kr) -1,50 -0,52 1,051) 1,72 3,72 2,47
Utdelning per aktie (kr) - - 0,53 2,00 2,50 2,00
Extrautdelning per aktie (kr) - - - - 1,50 1,00
Nettokassa (mkr) 26,6 22,7 21,2 29,6 52,3 46,5
1)  Skillnad i resultat per aktie jämfört med 2017 kan till stor del
förklaras av att koncernens minoriteter har en större andel av årets
resultat

Kontakt: 

VD Johan Kvist, 0735-58 35 58
johan.kvist@utg.se

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti kl. 08.00 CET.?

Bilaga

* Q2 2019 Delårsrapport

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.