Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-20

Unlimited Travel Group: Delårsrapport juli - september 2018

JULI – SEPTEMBER 2018

* Omsättningen uppgick till 195,4 mkr (131,3 mkr juli – september 2017)
* Bruttomarginalen uppgick till 17,7 (20,8) procent
* Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 9,7 (10,5) mkr
* Resultat per aktie uppgick till 1,44 (1,84) kr

Januari – SEPTEMBER 2018

* Omsättningen uppgick till 460,8 mkr (321,6 mkr januari – september
2017)
* Bruttomarginalen uppgick till 19,4 (19,0) procent
* Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 8,0 (3,0) mkr
* Resultat per aktie uppgick till 0,95 (0,60) kr

 

Viktiga händelser under och efter perioden

* Ny VD för Birdie Golf Tours (Neil Fossett) tillträder den 1 december
och går in som delägare i bolaget till 49 procent.
* En osäker fordran hos PolarQuest har reserverats till det totala
beloppet på cirka 1,1 mkr.
* Koncernen arbetar aktivt med hållbarhet. Som exempel lanserade
Världens Resor i samarbete med DN en resa till södra Europa med ett
eget chartrat tåg. Resan med 350 platser såldes slut inom en vecka.

Ur VD:s kommentar

”Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 195,4 mkr jämfört med
131,3 mkr under samma period 2017. EBITA i kvartalet uppgick till +9,7 mkr
(+10,5 mkr). Ackumulerat uppgår omsättningen per den sista september till
460,8 mkr jämfört med 321,6 mkr samma period 2017. EBITA ackumulerat uppgår
till +8,0 mkr (+3,0 mkr). 

I kvartalet uppgick bruttomarginalen till 17,7 (20,8) procent. Detta beror
framförallt på att vi reserverat en osäker fordran hos PolarQuest och dels
att vi har drabbats av negativa valutaeffekter drivet av den svaga
kronkursen i ingångna kontrakt.

Den 31 oktober uppgick värdet av bokade resor och företagsevent med
genomförande under 2018 till 641,8 mkr, vilket är 189,7 mkr högre än vid
samma tidpunkt föregående år.  Bokningsläget inkluderar vårt senaste
förvärv Creative Meetings. Exklusive effekterna från en enskild större
”engångsbokning” 2018 och förvärvet av Creative Meetings var bokningsläget
per den 31 oktober 2018 cirka 34 mkr högre jämfört med samma tidpunkt
föregående år. Det ökade bokningsläget är delvis en effekt av de
investeringar vi gjort inom det digitala området samt ökning av
personalstyrkan.”

Finansiell historik 2018   2017   2017   2016   2015   2014  
  Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Omsättning (mkr) 460,8   321,6   469,3   496,4   455,0   426,3
 
Förändring mot föregående år 43 % -8 % -5 % 9 % 7 % -1 %
EBITA (mkr) 8,0   3,0   11,1   24,4   15,2   16,3  
EBITA-marginal 1,7 % 0,9 % 2,4 % 4,9 % 3,3 % 3,8 %
Resultat per aktie (kr) 0,95   0,60   1,70   3,72   2,47   2,71
 
Utdelning per aktie (kr) -   -   2,00   2,50   2,00   1,20  
Extrautdelning per aktie (kr) -   -   -   1,50   1,00   1,50  
Nettokassa (mkr) 31,9   53,7   29,6   52,3   46,5   39,7  

Kontaktuppgifter: 

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november kl.
08.00 CET. 

Bilaga

* UTG_Q3 Delårsrapport

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.