Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

Unlimited Travel Group: Delårsrapport juli - september 2019

JULI ? SEPTEMBER 2019

* Omsättningen uppgick till 207,3 mkr (195,4 mkr juli-september 2018)
* Bruttomarginalen uppgick till 22,8 (17,7) procent
* Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 17,8 (9,7) mkr
* Resultat per aktie uppgick till 2,48 (1,44) kr

JANUARI ? SEPTEMBER 2019

* Omsättningen uppgick till 501,8 mkr (460,8 mkr januari-september
2018)
* Bruttomarginalen uppgick till 20,5 (19,4) procent
* Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 8,8 (8,0) mkr
* Resultat per aktie uppgick till 0,98 (0,95) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN

* De två DN tågresorna som Världens Resor arrangerade blev en succé och
väckte stor uppmärksamhet.
* Beslut tas att Go Active Travel skall gå upp i WI-Resor. Synergier
förväntas i administration och reseproduktion. De två skilda
varumärkena kommer fortsatt att marknadsföras var för sig.
* Koncernens VD Johan Kvist lämnade sin tjänst i september. Kvartalets
resultat belastas med 3,1 mkr avseende VD:s avgångsvederlag.
* Niklas Fagerstrand som sedan drygt 10 år varit en del av koncernen
har utsetts som tillförordnad VD för koncernen.
* Styrelseordförande Anders Ehrling samt styrelsemedlem Johan Almqvist
lämnade styrelsen och extra bolagsstämma utlystes för att välja ny
styrelse.
* På den extra bolagsstämman den 28 oktober valdes ny styrelse. Från
tidigare styrelse kvarstår Anna Elam, Eivor Andersson och Robin
Berglund. Fyra nya styrelseledamöter valdes: Gunnar Lind
(ordförande), Michaël Berglund, Björne Sandström och Peter Winitsky.
* Elisabeth Björkman lämnar sin roll som VD i JB-Travel i mitten av
januari 2020. Rekryteringsprocessen är påbörjad.

Ur VD:s kommentar

? Det har varit en händelserik period sedan senaste kvartalsrapporten. VD
Johan Kvist och två styrelseledamöter har lämnat koncernen samtidigt som vi
levererar ett mycket starkt tredje kvartal med omsättningsökning på 12 mkr
och bruttomarginalsökning med 5 procentenheter jämfört med tredje kvartalet
föregående år.

Den 30 september 2019 uppgick värdet av bokade resor och företagsevent med
genomförande under 2019 till 656,1 mkr, vilket är 31,8 mkr högre än vid
samma tidpunkt föregående år. Bruttomarginalen under kvartalet är 22,8
procent (17,7) vilket är en av de högsta bruttomarginalerna i koncernens
historia.
Vårt ökade bokningsläget är delvis en effekt av de investeringar vi gjort
inom det digitala området. Men störst bidrag till vår positiva utveckling
är våra medarbetare som hela tiden utvecklar nya spännande resmål och
konferenser och som drivs av att få mycket nöjda kunder.?

Finansiell historik 2019 2018 2018 2017 2016 2015
  Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Omsättning (mkr) 501,8 460,8 667,0 469,3 496,4 455,0
Förändring mot föregående år 9% 43% 42% -5% 9% 7%
EBITA (mkr) 8,8 8,0 11,7 11,4 24,4 15,2
EBITA-marginal 1,7% 1,7% 1,7% 2,4% 4,9% 3,3%
Resultat per aktie (kr) 0,98 0,95 1,051) 1,72 3,72 2,47
Utdelning per aktie (kr) - - 0,53 2,00 2,50 2,00
Extrautdelning per aktie (kr) - - - - 1,50 1,00
Nettokassa (mkr) 47,0 31,9 18,3 29,6 52,3 46,5
1)  Skillnad i resultat per aktie jämfört med 2017 kan till stor del
förklaras av att koncernens minoriteter har en större andel av årets
resultat

Kontakt: 

VD Niklas Fagerstrand, 0771-14 30 30
niklas.fagerstrand@utg.se

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november kl. 08.00
CET.?

Bilaga

* Unlimited Q3 Delårsrapport

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.