Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-26

Upplagt för högre marginal

Detta är en betald analys på uppdrag av Boule Diagnostics utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Marginalförbättringen under andra halvåret kombinerat med tillkommande åtgärder ger tillförsikt inför 2018. Vi höjer riktkursen. Rekommendation Behåll upprepas efter en stark kursutveckling sedan årsskiftet.

Efter ett hack i kurvan under kv2 2017 har Boule levererat en god marginal- och vinst­utveckling under det andra halvåret. Detta trots en måttlig tillväxt och en ur marginal­synpunkt ofördelaktig geografisk mix.

En komponent är att försäljningen av förbrukningsvaror växer snabbare än instrument­försäljningen. En annan är besparingar och effektivitets­åtgärder, som avveckling av tillverkning i Kina, börjar verka.

Den nya ledningen lägger stort fokus på att skruva upp lönsamheten. Bland annat har ett rikstäckande distributörsavtal i Indien sagts upp i syfte att minska antalet mellanhänder. Boule kommer också att under 2018 lägga ut tillverkningen av reagens på den viktiga ryska marknaden till en extern partner. Boule satsar också på att förstärka erbjudandet till kund. En ny generation veterinärinstrument lanseras under kv1 2018. Ett globalt distributionsavtal med Cellavision kan ge ett intressant tillskott på litet sikt.

Även om försäljningen också framgent kan förväntas fluktuera beroende på när större upphandlingar inträffar har Boule en stark och växande bas av installerade instrument att stå på. Den ger löpande intäkter i form av förbrukningsvaror. Försäljningen av förbrukningsvaror, för vilka marginalen är betydligt högre än för instrumenten, överstiger nu instrumentförsäljningen.

Tillväxten har inte riktigt nått upp till våra förväntningar men vi har blivit mer optimistiska om marginal- och resultatutveckling framöver. Vårt motiverade värde, baserat på vår DCF-modell och en relativvärdering, höjs till 308 kronor (från 264 kronor). Vinstmultiplarna är höga men en god förväntad vinstutveckling ger stöd åt kursen. Rådet Behåll upprepas.

Författare Niklas Elmhammer