Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-02

Uppsida i Doro

Dagens värdering speglar inte Doros tillväxtpotential
 

Det skriver Ålandsbanken i en analys.

Under föregående vecka kom Doro med sin kvartalsrapport. Nettoomsättningen uppgick till 452 MSEK (413), vilket motsvarade en ökning om 10 procent på årsbasis. Även om utfallet var 2 procent under bankens prognos var det positivt att intäkterna från affärsområdet Care överträffade förväntansbilden med 2 miljoner kronor och landade på 75,5 miljoner kronor.

Det motsvarade en tillväxt om 92 procent på årsbasis där leveranser till SKL var en viktig förklaring och därutöver bidrog förvärvade Trygghetssentralen med 20 miljoner kronor av Doros tillväxt.

Bankens bedömning är att utrullningen till SKL fortsätter med emfas under Q2 och räknar med att antalet abonnenter ökar till 128 000. I och med att Care har högre marginaler än mobiltelefonerna kommer tillväxten inom affärsområdet driva marginalexpansionen för Doro.

Vidare konstaterar Ålandsbanken att rörelseresultatet kom in hela 48 procent bättre än vad banken själva räknat med. De justerar dock ned sina tillväxtprognoser med 2 procent på grund av en lite svagare orderingång under föregående kvartal. Prognoser vad gäller vinsterna höjs 2 procent.

Tillväxtpotentialen anses god och att aktien ska handlas till en rabatt på dryga 10 procent mot historiskt p/e-tal är obefogat, skriver banken vidare. Utgår vi från det historiska p/e-talet på 14x vinsten indikerar det en aktiekurs på 68 kronor per aktie.

Källa: Ålandsbanken

Författare Redaktionen