Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-03

Urb-it - Hög hastighet trots motvindar - Mangold Insight Analys

Urb-it stärker sin position på befintliga marknader. Bolaget redovisade en försäljningstillväxt om 124 procent under årets första kvartal jämfört med samma period 2021. Det motsvarar en sexfaldig ökning i leveransvolym som primärt har triggats av samarbetsavtalen med Alibaba, Amazon och Yodel. Framtida tillväxt väntas drivas av befintliga avtal. Parallellt med detta har Urb-it slutit avtal med SaaS-bolaget Linnworks som ger exponering mot över 4 500 potentiella kunder. Mangold räknar med att Urb-it omsätter 113 miljoner kronor 2022.   

Urb-its europeiska expansion löper enligt plan. Liverpool blir bolagets trettonde stad i Europa. Den brittiska staden huserar örikets tredje största kundbas och har både kort-och långsiktiga mål vad gäller införandet av låga utsläppszoner. Därutöver har vi endast identifierat en pure-playerkonkurrent vilket ger möjlighet till låga uppstartskostnader. Mangold ser även att Urb-it kan nyttja sin erfarenhet från resterande städer i Storbritannien och därmed snabbt skala verksamheten i Liverpool. 
Mangold gör en mindre revideringen av riktkursen till 6,00 kronor per aktie (6,50). Det följer av högre kostnader än väntat, samt ett fortsatt oroligt börsklimat där sänkta tillväxtprognoser tynger framtidsutsikter. Samtidigt har Urb-it stärkt sina befintliga samarbetsavtal vilket väntas generera högre volymer framgent. Det, parallellt med den gröna omställningen på de marknader där Urb-it verkar, bidrar till att tillväxten väntas bli fortsatt hög. 

Författare Cision