Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-01

USA: Inköpschefsindex väntas ha stigit till 52,0 i juli

(SIX) Klockan 16.00 kommer amerikansk statistik över ISM
(Institute for Supply Management) inköpschefsindex.

Enligt analytikernas förväntningar bedöms indexet ha stigit
till 52,0 i juli jämfört med 50,9 månaden innan.

En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet
jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.

Statistiken anses mycket viktig eftersom den anger
efterfrågeläget i hela landet.

Indexet framräknas utifrån en nationell månatlig förfrågning
av inköpschefer inom tillverkningsindustrin.

Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång,
produktion, lager, leveranstider och sysselsättning.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare TIC