Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

USA: Lägre räntor under torsdagen

(SIX) De amerikanska räntorna sjönk i en begränsad
utsträckning under torsdagen. På agendan var bland annat
veckostatistik över nya arbetssökande vilken inkom i linje med
förväntningarna.

Antalet nya arbetssökande i USA steg med 5.000 under förra
veckan till 333.000, vilket var marginellt under förväntningarna
vid 335.000. Utfallet för närmast föregående veckan hade dock
samtidigt reviderats upp med 2.000.

Fyraveckorsgenomsnittet minskade med 6.250
personer till 335.500, vilket var den lägsta nivån sedan
november 2007 innan recessionen började. Snittet är ned med
34.250 jämfört med ett år tidigare.

Det veckovisa konsumentförtroendet i USA visade en
förbättring till -23,5 under förra veckan, vilket kan jämföras
med -27,0 veckan dessförinnan. Nivån på -23,5 var den högsta
nivån på över fem år då amerikanernas syn på ekonomin, den
personliga ekonomin och konsumtionen förbättrades.

Det amerikanska finansdepartementet sålde under torsdagen
30-åriga obligationer för totalt 16 miljarder dollar. Emissionen
genomfördes till en ränta om 3,65 procent, vilket var marginellt
högre än vad den 30-åriga statsobligationsräntan handlades i vid
samma tidpunkt som utfallet meddelades.

Direkta budgivare tecknade sig för 17,1 procent i emissionen,
vilket kan jämföras med ett tidigare genomsnitt om 13,2 procent.
Indirekta budgivare tecknade sig samtidigt för 40,2 procent,
vilket innebär en uppgång från det tidigare genomsnittet vid
38,2 procent, enligt MarketWatch. Bud inkom för motsvarande 2,11
gånger den utbjudna försäljningsvolymen. Det kan jämföras med
ett tidigare genomsnitt vid 2,49 gånger.

Den amerikanska tioårsräntan stängde en punkt lägre vid 2,59
procent. Vid den svenska stängningen stod den i 2,59 procent och
nu på morgonen står den i 2,60 procent.

Trettioåringen stängde två punkter lägre vid 3,67 procent.
Vid den svenska stängningen stod den i 3,66 procent och nu på
morgonen står den i 3,65 procent.

Under fredagen väntas amerikansk statistik över
grossistlager, vid 16.00.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare TIC