Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

USA: Rejält stigande räntor efter statistik och riskaptit

(SIX) De amerikanska obligationsräntorna steg ordentligt
under tisdagens handel. Bidragande till ränteuppgångarna var
ökad riskaptit på de finansiella marknaderna efter starkare
ekonomisk statistik än väntat från såväl USA som Europa.

"Den allmänna uppfattningen är att de ekonomiska nyheterna
har varit något positiva och så kom det kanske vissa fyndköpare
in i marknaden efter några dagars korrektion", kommenterade John
Carey, fondförvaltare vid Pioneer Investment Management, till
Bloomberg angående riskaptiten.

"Jag vet inte om vi kommer att få någon kraftig återhämtning
snart men ekonomin ser ut att förbättras sakta men säkert",
fortsatte Carey.

"Humöret på statspappersmarknaden är svagt, givet att
obligationer är sårbara då bevisen ökar om att den globala
ekonomin tar fart", sade Andrew Wilkinson, chefstrateg vid
Miller Tabak & Co i en kommentar.

USA:s detaljhandel exklusive bilförsäljning ökade med 0,5
procent i juli jämfört med närmst föregående månad, vilket var
strax över förväntade 0,4 procent. Utfallet för juni reviderades
samtidigt upp något.

Tisdagens tyska ZEW-index, vilket mäter tyska
finansanalytikers och institutionella investerares förväntningar
om landets ekonomi på medellång sikt, överraskade samtidigt
positivt med en uppgång till 42,0 i augusti från 36,3 i juli.
Analytiker hade här räknat med en uppgång till 40,0.

Federal Reserves ordförande i Atlanta, Dennis Lockhart, höll
ett tal där han sade att ekonomin varit ojämn och att det är
oklart när centralbanken kommer att börja dra ned på
obligationsköpen. Det kan komma att ske i september, oktober
eller december. Uttalandet var dock inte tillräckligt för att
ändra riktningen för räntorna.

Lockhart förväntar att USA:s ekonomiska tillväxt kommer att
öka under det kommande halvåret och att
arbetsmarknadsstatistiken är avgörande för när obligationsköpen
dras tillbaka. Det finns samtidigt ekonomiska risker där
debatten kring skuldtaket nämndes specifikt.

Den amerikanska tioårsräntan steg under tisdagen med 11
punkter till 2,72 procent. Vid den svenska stängningen stod
tioåringen i 2,69 procent och nu på morgonen står den i 2,71
procent.

Trettioårsräntan steg också 11 punkter till 3,78 procent. Vid
tidpunkten för den svenska stängningen var räntan 3,74 procent
och nu på morgonen står i 3,75 procent.

I eftermiddag väntas USA-statistik över PPI avseende juli. I
stort fokus under dagen är även BNP-statistik från Europa.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare TIC