Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-30

Utfall i riktad nyemission

Den riktade nyemissionen till Patrik Enblad som styrelsen för Qliro AB (publ) (”Qliro”) beslutade om den 16 mars 2022 och som årsstämman den 17 maj 2022 godkände har nu slutförts. Nyemissionen är fulltecknad, de tecknade aktierna har tilldelats och samtliga villkor för nyemissionen har uppfyllts.
Genom nyemissionen ökar Qliros aktiekapital med 1,54 mkr och Qliro tillförs 9,67 mkr. Överskjutande del av emissionslikviden kommer att föras till överkursfonden i Qliros balansräkning och därmed öka det fria egna kapitalet i bolaget. Antalet stamaktier kommer att öka med 550 000 från 17 972 973 till 18 522 973.

För mer information, kontakta:


Erik Kronqvist, Investor Relations, ir@qliro.com

Om Qliro AB


Qliro, grundat 2014, är ett techbolag som erbjuder flexibla betallösningar för e-handlare i Norden och digitala finansiella tjänster till privatpersoner i Sverige. Qliro växer snabbt, under det senaste året har 2,5 miljoner kunder använt sig av Qliros tjänster och volymen med Qliros betalsätt har överstigit 7,1 miljarder kronor. De största ägarna är Rite Ventures med 26 % ägande och Mandatum Private Equity (Sampo) med 10% ägande.

Qliro är sedan oktober 2020 noterat på Nasdaq Stockholm med tickern “Qliro”. Qliro har sitt säte i Stockholm och är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information se https://www.qliro.com/sv-se/investor-relations

Bifogade filer


Utfall i riktad nyemission

Författare MFN