Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-08

Valberedning i AB SKF inför årsstämma 2022

Göteborg, 8 september 2021: I enlighet med beslut vid AB SKFs årsstämma meddelas härmed de fyra till röstetalet största aktieägarnas representanter. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2022.

Representanter:
Marcus Wallenberg, FAM
Anders Algotsson, AFA Försäkring
Anders Jonsson, Skandia
Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder

Årsstämma för AB SKF kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 24 mars 2022.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande inför 2022 års årsstämma eller förändringar i instruktion för valberedning kan, senast två månader före årsstämman 2022, vända sig till SKFs styrelseordförande på e-mail: chairman@skf.com

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Carl Bjernstam, Corporate Communication,
tel: 46 31-337 2517, mobile: 46 722-201893, e-mail: carl.bjernstam@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

Författare Cision