Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-12

Valberedning i AB SKF inför årsstämma 2023

Göteborg, 12 september 2022: I enlighet med beslut vid AB SKFs årsstämma meddelas härmed de fyra till röstetalet största aktieägarnas representanter. Dessa utgör, tillsammans med styrelsens ordförande Hans Stråberg, valberedning inför årsstämman 2023.

Representanter:

Marcus Wallenberg, FAM

Anders Algotsson, AFA Försäkring

Christer Gardell, Cevian Capital

Anders Jonsson, Skandia

Årsstämma för AB SKF kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 23 mars 2023.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande inför 2023 års årsstämma eller förändringar i instruktion för valberedning kan, senast två månader före årsstämman 2023, vända sig till SKFs styrelseordförande på e-mail: chairman@skf.com

Aktiebolaget SKF

      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Carl Bjernstam, Group Communication,
tel: 46 31-337 2517, mobile: 46 722-201893, e-mail: carl.bjernstam@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

Författare Cision