Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-25

Valberedning i NCAB inför årsstämman 2023

I enlighet med beslut vid årsstämman för NCAB Group AB den 3 maj 2022 meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2023.

Valberedningen har idag haft sitt första möte och till ordförande i valberedningen har utsetts 
Per Hesselmark, R12 Kapital. Övriga ledamöter är:

Jan Dworsky, Swedbank Robur,
Christoffer Geijer, SEB Investment Management,
Jan Särlvik, AP4
samt Christian Salamon, NCABs styrelseordförande

Årsstämma för NCAB Group kommer att hållas i Stockholm tisdagen den 9 maj 2023. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2023, vända sig till valberedningen på e-mail: nomination@ncabgroup.com eller post till:

NCAB Group AB
Att: Valberedningen
Löfströms allé 5
172 66 Sundbyberg

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Öhman, IR-chef, telefon: +46 70 763 81 25
E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com

Om NCAB
NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 15 länder i Europa, Asien och Nordamerika. Omsättningen uppgick 2021 till 3 220 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.

Bifogade filer


Valberedning i NCAB inför årsstämman 2023

Författare MFN