Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-19

Valberedning i Nordic Paper utsedd

Nordic Papers valberedning ska enligt årsstämmans beslut bestå av en representant från var och en av de fyra aktieägare som kontrollerar det största antalet röster per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman och som begär att utse en ledamot i valberedningen.

Nordic Paper meddelar nu att valberedningen har utsetts inför årsstämman 2023. Valberedningen har följande sammansättning:

Andreas Kihlblom, utsedd av Sutriv Holding AB

Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB

Patricia Hedelius, utsedd av AMF Fonder AB

Suzanne Sandler, utsedd av Handelsbanken Fonder AB

Ordförande i valberedningen är Andreas Kihlblom.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till: valberedningen@nordic-paper.comeller med brev till: Nordic Paper Holding AB, Att: Valberedningen, Tullhusgatan 1B, 652 26 Karlstad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Head of IR and Strategy
Tel: 073 057 38 01
E-post: henrik.essen@nordic-paper.com (henrik.essen@nordic-paper.com)

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 19 september 2022 kl. 14.15 CET.

Författare Cision