Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-30

Valberedning i Swedencare AB (publ) inför årsstämman 2023

I enlighet med beslut från Swedencares årsstämma den 28 april 2022 har följande valberedning utsetts för Swedencare AB (publ) inför årsstämman den 28 april 2023.

Valberedningen består av följande personer:

  • Håkan Svanberg, representerande Håkan Svanberg & Co Health Care AB, ordförande i valberedningen
  • Heinz-Juergen Bertram, representerande Symrise AG
  • Johan Bergdahl, representerande JCC Group Invest Sweden AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter och suppleanter, styrelsesammansättning och dess ordförande, styrelse- och revisorsarvode, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 3 mars 2023 till valberedningen@swedencare.se eller följande adress:

Att: Valberedningen
Swedencare AB
Medeon Science Park
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:


Håkan Svanberg, Ordförande i valberedningen
Mobil: +46 (0) 70 412 77 30
Email: hakan@svanberg.io

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.com

Om Swedencare


Swedencare, listat på NASDAQ First North Growth Market, är ett ledande djurhälsobolag med delvis egen produktion som marknadsför och säljer premiumprodukter på den snabbväxande globala marknaden. Bolaget har ett flertal starka varumärken och produkter inom de flesta terapiområden. Bland varumärkerna kan nämnas Animal Pharmaceuticals®, Nutravet®, NutriScience, Pet MD®, Stratford®, VetWELL®, NaturVet® samt ProDen PlaqueOff® för munhälsa till hund och katt. Verksamheten styrs från huvudkontoret i Malmö, Sverige och därutöver finns det dotterbolag i nio länder samt bolagets produkter säljs i över 60 länder. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet.

Bifogade filer


Valberedning i Swedencare AB (publ) inför årsstämman 2023

Författare MFN