Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-20

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023

Enligt beslut vid årsstämma 2022 i Acast AB (publ) har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämma 2023, utsedd av de största ägarna i bolaget.

Valberedningen består av:
 
Måns Alfvén (ordf.), utsedd av Alfvén & Didrikson AB
Anders Lindeberg, utsedd av Moor & Moor AB
Dajana Mirborn, utsedd av Bonnier Ventures AB
Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, som utsetts av de tre största ägarnas representanter i
valberedningen.

Information om valberedningens arbete samt instruktion för valberedningen finns på Acasts webbplats, investors.acast.com.
 
Acasts årsstämma 2023 kommer att hållas i Stockholm. Datum för årsstämman kommer att kommuniceras senare.
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det via e-post till nomination.committee@acast.com.
 
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämma 2023 samt på bolagets webbplats, investors.acast.com.

För mer information:


Måns Alfvén, valberedningens ordförande
Tel: +46 707 81 21 99
Email: mans@alfvendidrikson.com

Daniel Adrian, chefsjurist
Tel: +46 76 101 22 42
Email: daniel.adrian@acast.com

Om Acast


Acast är världens största oberoende podcastföretag. Sedan Acast grundades 2014, har företaget brutit mark inom det öppna podcastekosystemet – genom att göra podcasts tillgängliga på alla lyssningsappar. Acast tillhandahåller en marknadsplats som hjälper poddkreatörer nå ut till rätt publik för att monetisera sitt innehåll. När de tjänar pengar, så tjänar vi pengar. Idag hostar Acast nära 66 000 podcasts, med över 400 miljoner lyssningar varje månad. Företaget verkar över hela världen och har sitt huvudkontor i Stockholm. Acast är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 (0) 8528 00 399.

Bifogade filer


VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023

Författare MFN