Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-31

Valberedning inför årsstämman 2023

Valberedning inför årsstämman 2023 i Catella AB har utsetts i enlighet med gällande instruktion för valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Eje Wictorson, utsedd av Claesson & Anderzén, Erik Eikeland, utsedd av Alcur Fonder, samt Mia Arnhult, utsedd av M2. Eje Wictorson har utsetts till ordförande i valberedningen.

Information om valberedningens arbete finns på bolagets hemsida, www.catella.com. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det skriftligen via e-post till valberedning@catella.se eller med brev till Catella AB, Att: Valberedningen, Box 5894, 102 40 Stockholm.
 
Årsstämma i Catella AB kommer att äga rum onsdagen den 10 maj 2023 i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Eje Wictorson
Ordförande i valberedningen
+46 70 600 19 58
eje.wictorson@claessonanderzen.com

Om Catella


Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning med verksamhet i 13 länder. Koncernen har över 13 miljarder euro i förvaltat kapital. Catella är noterat på Nasdaq inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Bifogade filer


Valberedning inför årsstämman 2023

Författare MFN