Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-10

Valberedning inför Nanexa AB (publ) årsstämma 2023

Valberedning har utsetts i Nanexa AB (publ) inför årsstämman 2023 i enlighet med de principer som beslutades av Nanexas årsstämma 9 juni 2022.

Valberedningens ledamöter utses av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget per den 30 september 2022. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska adjungeras till valberedningen.

Inför 2023 har det inte skett några förändringar i förslag till ledamöter, valberedningens ledamöter utgörs därför av:

  • Philip Norin
  • Hanno Lindroth, utsedd av Mårten Rooth
  • Christian Östberg, utsedd av Anders Johansson
  • Göran Ando, styrelseordförande, adjungerad

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida, www.nanexa.com.

Aktieägare kan kontakta valberedning med förslag avseende dess arbete genom att sända e-mail till info@nanexa.se (rubrik ”Nanexas valberedning”) eller via brev till: Nanexa AB, Att: Nanexas valberedning, Virdings Allé 2, SE-754 50, Uppsala, Sverige. Datum för årsstämman 2023 och senaste datum för inlämnande av förslag till valberedningen meddelas på Nanexas hemsida innan utgången av 2022.

För mer information kontakta:


David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 
Telefon: 0709-42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.com

Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Om Nanexa AB (publ)


Nanexa är ett läkemedelsbolag som utvecklar injicerbara läkemedel baserade på det patenterade och innovativa drug delivery-systemet PharmaShell® – ett system som möjliggör nästa generations långverkande injicerbara läkemedel med hög drug load, tillverkade med atomlagerprecision. Nanexa utvecklar egna produkter och har dessutom samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.

Nanexas aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (NANEXA).

Bifogade filer


Valberedning inför Nanexa AB (publ) årsstämma 2023

Författare MFN