Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-19

VALBEREDNING UTSEDD I NORDIC WATERPROOFING HOLDING AB

Valberedningen för Nordic Waterproofing Holding AB inför årsstämma 2023 har bildats, baserat på ägande i bolaget den 31 augusti 2022.

Vid årsstämman den 28 april 2022 beslutades att Nordic Waterproofings valberedning ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägare som önskar delta i valberedningen. I enlighet med aktieägarnas beslut har Nordic Waterproofings valberedning bildats och består av totalt fyra ledamöter.

  • Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder, valberedningens ordförande
  • Petter Mattsson, Alcur fonder
  • Peter Lundkvist, Tredje AP-fonden
  • Viktor Henriksson, Carnegie fonder

Mats O Paulsson, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding AB, är adjungerad till valberedningen.

Sammantaget representerar valberedningen 21,7 procent av röstetalet för samtliga aktier i Nordic Waterproofing Holding AB, baserat på ägarbilden den 30 september 2022.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@nordicwaterproofing.com. Förslag till årsstämman ska lämnas senast den 31 december 2022.
Årsstämma i Nordic Waterproofing Holding AB kommer att hållas i Helsingborg den 27 april 2023.

För mer information, vänligen kontakta:


Anna Sundberg, valberedningens ordförande, 0708 45 03 91 eller
Palle Schrewelius, CFO och investerarrelationer, 0707 82 79 58, pos@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing i korthet


Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland, genom delägt dotterbolag i Norge och genom delägda bolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Byggpartner, SealEco, Distri Pond, Gauris, Seikat, SPT-Painting, Taasinge Elementer, RVT, Urban Green och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding AB är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

Bifogade filer


VALBEREDNING UTSEDD I NORDIC WATERPROOFING HOLDING AB

Författare MFN