Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Valberedning utsedd inför årsstämman 2022 i Fractal Gaming Group AB (publ)

Enligt årsstämmans beslut ska Fractal Gaming Group ABs valberedning utgöras av representanter för de tre största aktieägarna per den 30 september, samt av styrelsens ordförande som även ska sammankalla valberedningen till dess första möte. Fractal Gaming Group AB meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman den 19 maj 2022.

Valberedningen består av följande ledamöter:

Carl Armfelt, utsedd av TIN Ny Teknik
Lars Verneholt, utsedd av Litorina IV L.P.
Daniel Johnsson, utsedd av Långholmen Holding AB
Magnus Yngen, ordförande i Fractal Gaming Group AB

Fractal Gaming Groups årsstämma 2022 kommer att äga rum i Göteborg den 19 maj 2022. Aktieägare är välkomna att, per e-post, inkomma med förslag till valberedningen på adressen, valberedningen@fractal-design.com

Kontakter:
Alexander Ernryd, CMO, Fractal Gaming Group
E-post: IR@fractal-design.com
 

Om Fractal
Fractal är ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Bolaget grundades år 2010 och dess produkter säljs idag på fler än 50 marknader världen över. Fractal är marknadsledande inom datorchassin i flera geografiska marknader, till exempel i Japan och i Norden, och innehar en topp tre-position globalt.

Författare Cision