Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-27

Valberedning utsedd inför LightAirs årsstämma 2022

Valberedningens ledamöter inför LightAirs årsstämma 2022 har nu utsetts. Göran Wikström är ordförande i valberedningen. De övriga ledamöterna är Andrzej Loreth och Ilija Batljan. Ledamöterna har utsetts av de tre största aktieägarna i LightAir AB (publ) per den 30 september 2021.

I enlighet med beslutet på årsstämman 2020 ska LightAirs valberedning bestå av tre ledamöter. De tre aktieägare med de röstmässigt största aktieinnehaven i LightAir AB (publ) per den 30 september har utsett en ledamot vardera.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Göran Wikström, valberedningens ordförande
  • Andrzej Loreth, Eurus International AB
  • Ilija Batljan

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@lightair.com.

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Författare Cision