Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

VALUEGUARD: BOSTADSPRISER -2,0% I APRIL, SÄSONGSRENSAT -1,9%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bostadspriserna i Sverige sjönk 2,0 procent i
april jämfört med föregående månad. Säsongsrensat sjönk priserna 1,9 procent.

Det visar Valueguards HOX-index.

Bostadspriserna har sjunkit 1,2 procent under den senaste tremånadersperioden
och stigit 2,9 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter sjönk 3,4 procent i april jämfört med föregående
månad, medan villapriserna sjönk 1,1 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på
bostadsrätter 2,8 procent, medan villapriserna sjönk 1,5 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 1,7 procent
samtidigt som villapriserna stigit 3,7 procent.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk
Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs
olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är
kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på
bostadsmarknaden.

Valueguard noterar att HOX-index, sedan toppen i februari, sjunkit 2,4
procent. Nedgången har varit större för bostadsrätter än för villor och
större i de största städerna än i de mindre. Följaktligen är det index för
bostadsrätter i Stockholm som fallit, med 5,5 procent på två månader.

Nu syns dock tecken på en stabilisering. Under första halvan av maj steg
priserna på bostadsrätter i Stockholm med 1 procent, medan de var
stillastående i Göteborg, med en tendens till uppgång.

Antalet bostadsförsäljningar var i april ungefär 5 procent fler än i april
2019, Antalet sålda bostadsrätter var i princip oförändrat sedan i fjol medan
antalet villaförsäljningar var 15 procent högre.

Sven-Erik Kristensen, regionchef Bjurfors Göteborg, säger i en kommentar att
corona tynger och skapar fullt naturligt en oro på bostadsmarknaden, men
förutsatt att krisen inte blir långvarig tror han inte att det blir några
större prisfall.

"De låga räntorna ger stöd och till viss del även den tillfälliga
amorteringsfriheten. Dessutom väntas bostadsbyggandet fortsätta bromsa in i
år, vilket ytterligare stärker den underliggande efterfrågan", säger han.

Erik Olsson Fastighetsförmedling noterar att bostadsmarknaden i Stockholm är
lite lugnare, där försäljningarna tar längre tid trots många
visningsbesökare. Andelen sålda bostäder innan visning ligger runt låga 5
procent.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
==============================================================
HOX
Sverige -2,0 -1,2 2,9

Bostadsrätter
Sverige -3,4 -3,0 1,7
Stockholm -3,9 -3,4 1,9
Göteborg -3,0 -3,0 0,7
Malmö -3,3 -1,9 2,4

Villor
Sverige -1,1 -0,1 3,7
Stockholm -2,1 -0,9 4,1
Göteborg -0,7 -0,7 1,6
Malmö -1,4 -0,2 3,8
==============================================================

Bild: Bostadspriser HOX-index

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News