Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-07

Västra Hamnen Market Focus: Promore Pharma: Histopatologisk analys i slutfas

  • Studieresultat från PHSU05 väntas i april 2023
  • Finansiering i fokus
  • Motiverat värde för Promore Pharma uppgår till 3,10 SEK per aktie

Promore Pharmas bokslutskommuniké för 2022 innehöll inga överraskningar utöver att bolaget redovisade något högre kostnader än estimerat. I ensereptidestudien PHSU05 har bolaget nu erhållit milstolpen Clean-File och inväntar därmed det slutgiltiga resultatet som förväntas bli publicerat i april 2023. I projektet för ropocamptide fortskrider arbetet med processutveckling där bolaget nu förbereder en formell stabilitetstudie. Vidare söker bolaget aktivt efter en strategisk samarbetspartner för att kunna bedriva ropocamptide-projektet vidare in i en fas III studie. Sammantaget motiveras ett värde för Promore Pharma om 3,10 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.

Om Marknadsfokus


Rapporten är sammanställd som en del av tjänsten Marknadsfokus, Västra Hamnen Corporate Finance erbjudande inom uppdragsanalys.
Detta är ett pressmeddelande från Västra Hamnen Corporate Finance AB. 
Web: vhcorp.se
Twitter: @vhcorp_se (https://twitter.com/vhcorp_se)

Författare MFN