Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-06

Västsvensk Logistik AB: Information om överenskommelse med största hyresgästen om anstånd med hyresbetalning

KappAhl Sverige AB och Västsvensk Logistik AB (publ) har idag ingått
ett tilläggsavtal som innebär anstånd med att betala 50% av hyran
under april månad.

Som meddelats tidigare, har bolagets största hyresgäst, KappAhl
Sverige AB, aviserat behov av hyreslättnader. Ökningen av
hyresgästens näthandel har ännu inte kompenserat bortfallet av
butiksförsäljningen, som orsakas av den pågående coronakrisen.

Västsvensk Logistik AB och KappAhl Sverige AB, som är den största
hyresgästen i fastigheten, har tillsammans kommit fram till en för
båda parter konstruktiv lösning om att bevilja anstånd med att betala
50% av hyran för april 2020. Hyresvärden kommer att utreda
möjligheterna för att söka statligt extrainsatt stöd för 25% av
bashyran. Det kan inte uteslutas att ytterligare anstånd med hyran
blir aktuella.

Enligt tidigare pressmeddelande kommer bolagets styrelse att kalla
till en extra bolagsstämma för att skjuta upp den avstämningsdag för
utdelning som skulle ha infallit den 15 maj 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
maarit.nordmark@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som
indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i
Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett
helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är till
97% uthyrd till KappAhl Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ)
förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik
AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Denna information är insiderinformation som Västsvensk Logistik AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 april 2020 kl 10.30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vastsvensk-logistik-ab/r/information-om-overe...
https://mb.cision.com/Main/16748/3082238/1225160.pdf

Författare AktieTorget News